BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością

Jakość ISO

Chcąc stale utrzymywać swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i społecznością lokalną, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015
ISO 9001:2015


Dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przyjmuje na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowanie w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.


Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

  • utrzymanie wiodącej pozycji przez Szpital na rynku usług medycznych województwa kujawsko-pomorskiego i Polski,
  • stałe modernizowanie i rozwijanie bazy terapeutyczno-diagnostycznej,
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących wymagań prawnych i oczekiwań pacjentów,
  • zwiększenie finansowania Szpitala zgodnie z potrzebami,
  • systematyczne wprowadzenie nowych technologii medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów
  • uporządkowanie polityki finansowej w szpitalu i uzyskanie płynności finansowej

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obejmuje udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego i ambulatoryjnego. Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest certyfikat przyznany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.

Księga jakości ISO. Aktualnie w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu obowiązuje XIII wydanie Księgi Jakości z dnia 2019-09-23.


ISO 22000:2005

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest jednym z niewielu szpitali w Polsce, które uzyskały Certyfikat ISO 22000:2005 – „żywienie zbiorowe pacjentów, gastronomiczna działalność usługowa na terenie Szpitala oraz na zewnątrz usługi cateringowe”. W dniu 10 września 2018 roku Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu pomyślnie przeszedł audyt re-certyfikacyjny w ww. zakresie, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego w 2009, do dnia 02.08.2021.

Komplet certyfikatów udostępniony został na stronie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – www.bieganski.org – w zakładce „Jakość ISO

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy