Oddziały

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 

INFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ma charakter koedukacyjny. Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, która może trwać maksymalnie do 3 tygodni i kończy się przekazaniem pacjenta do dalszego leczenia w ośrodku leczenia  uzależnień.
W oddziale w ramach społeczności terapeutycznej codziennie odbywa się spotkanie wszystkich pacjentów z całym personelem.
Zakres działalności:
Poza diagnostyką i farmakoterapią w Oddziale prowadzona jest także psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna w paradygmacie systemowym, która jest superwizowana.
W Oddziale prowadzone są również zajęcia z muzykoterapii, relaksacji, psychorysunek oraz zajęcia ruchowe.
Zajęcia prowadzone są z podziałem na 2 grupy wiekowe obejmujące dzieci i młodzież.
Na zajęciach dla dzieci wykorzystywane są następujące metody terapeutyczne:
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • spotkania rodzinne
 • zabawy terapeutyczne i edukacyjne
 • muzykoterapia i biblioterapia
 • zajęcia relaksacyjne
Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży obejmują:
 • psychoterapie indywidualne
 • psychoterapie grupowe
 • psychoterapie rodzinną
 • muzykoterapie
 • relaksacje
 • biblioterapię
 • zajęcia ruchowe
Oddział wyposażony jest w dwie sale terapeutyczne do zajęć grupowych oraz specjalny gabinet do terapii rodzinnej wyposażony w lustro weneckie oraz sprzęt do superwizji.
Lokalizacja Oddziału w kompleksie pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego powoduje, że pacjenci mają dostęp do specjalistycznej aparatury diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistycznych, a więc kompleksowej opieki medycznej.
PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ
Opiekunowie prawni posiadający aktualne skierowanie na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w celu umówienia terminu przyjęcia dziecka mogą zgłaszać się osobiście w godzinach pracy sekretariatu tj. pon. – pt. 7:00 – 14:35 bądź też umawiać się telefonicznie (w tym przypadku preferowane jest przesłanie scanu skierowania pocztą elektroniczną. Umówiony pacjent wpisywany jest niezwłocznie na listę osób oczekujących w systemie Eskulap. W przypadku gdy lekarz ma wątpliwości co do konieczności przyjęcia pacjenta na oddział (kierując się informacją zamieszczoną wyłącznie w skierowaniu) ustala dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga! (skierowanie na Oddział Psychiatryczny jest ważne 14 dni).
W czasie pobytu w Oddziale pacjenci mogą korzystać z przepustek terapeutycznych do domu.
Pacjenci w Oddziale mogą codziennie korzystać ze spacerów grupowych pod opieką terapeuty i opiekuna pacjenta oraz w razie konieczności korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w Oddziale Rehabilitacyjnym.
Personel Oddziału i Poradni uczestniczy w szkoleniach międzyoddziałowych, konferencjach i zjazdach naukowych zarówno krajowych jak też zagranicznych.
Oddział uzyskał akredytację na prowadzenie staży kierunkowych potrzebnych do specjalizacji lekarzy z psychiatrii i neurologii dziecięcej.

Jednostki podległe:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Realizowane są świadczenia ambulatoryjne w postaci porad:

 • psychiatrycznych (diagnostycznych, terapeutycznych i kontrolnych)
 • psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych)
 • terapii rodzin
 • od czerwca 2011 r. w Poradni prowadzone będzie także terapia indywidualna młodzieży

Informacje o oddziale

KOORDYNATOR

lek. Szymon Magnuszewski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Ewa Chęcińska,
Lokalizacja

ul. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz

Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy