Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Oddział Neurochirurgiczny - Szpital Grudziądz

Oddziały

Oddział Neurochirurgiczny

Terapia na najwyższym poziomie

Oddział Neurochirurgiczny

W oddziale leczy się choroby onkologiczne mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, kręgosłupa, wszelkie urazy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wady naczyniowe mózgu, choroby kręgosłupa: dyskopatie szyjne i lędźwiowe, niestabilności kręgosłupa, złamania kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego z szerokim zastosowaniem implantów, wzmocnienie cementem złamanych kręgów w przebiegu osteoporozy, udary krwotoczne i inne.
INFORMACJE O ODDZIALE
Oddział Neurochirurgii powstał w 1998 roku i obecnie posiada sale jedno, dwu i trzyosobowych z telewizorami, oraz czterołóżkową salę intensywnego nadzoru, wyposażoną w nowoczesną aparaturę do stałego monitorowania chorych w stanach zagrożenia życia, tak przed, jak  i po leczeniu operacyjnym. W Oddziale znajduje się także w pełni wyposażona sala do wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej chorych.
Oddział Neurochirurgii obejmuje swoim działaniem rejon zamieszkały przez ok. 200 tysięcy mieszkańców. Rocznie wykonujemy 1200 procedur neurochirurgicznych, w tym około 300 procedur endowaskularnych, embolizacje wad naczyniowych OUN, w pełni refundowanych przez NFZ.
Oddział posiada własną, w pełni wyposażoną w nowoczesną aparaturę, salę operacyjną, a w planach Szpitala, jest budowa drugiej, nowoczesnej hybrydowej sali operacyjnej, dedykowanej dla neurochirurgii.
W Oddziale pracuje 4 specjalistów, w tym jeden, ze stopniem doktora nauk medycznych oraz jeden lekarz-rezydent w trakcie specjalizacji, 11 specjalistek pielęgniarstwa, 5 opiekunów medycznych, 2 dietetyczki, 1 ratownik medyczny, 1 specjalistka rehabilitacji medycznej i 1 sekretarka medyczna.
Co leczymy
 
 W zakres codziennej działalności operacyjnej Oddziału wchodzą procedury:
  • onkologiczne – operacje wszystkich  rodzajów nowotworów złośliwych i łagodnych mózgu i kręgosłupa,
  • procedury kręgosłupowe – operacje dyskopatii szyjnej piersiowej i odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (PLIF, ALIF, ELIF, TLIF), operacje stabilizacji kręgosłupa, tak pourazowe, jak i w zwyrodnieniach, wykonywane klasycznie „na otwarto”, lub mało inwazyjną techniką przezskórną (MIS) za pomocą nowoczesnych implantów, pozwalających na przykład na odtworzenie prawidłowej wielkości złamanego trzonu, stabilizacji przezstawowej odcinka szyjnego kręgosłupa, wszczepianie elastyczne, żelowej protezy jądra miażdżystego (dysku),  przezskórną cementoplastykę w osteoporozie, biopsje trzonów kręgosłupa, operacje złamanej kości ogonowej,
  • procedury naczyniowe – operacje wad naczyniowych – tętniaki, malformacje tętniczo-żylne OUN metodą klasyczną, a także endowaskularnie w Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej
  • w Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej – operacje wszelkiego rodzaju urazów czaszkowo-mózgowych, wodogłowia,
  • procedury wchodzące w zakres neurochirurgii czynnościowej – wszczepianie stymulatorów przeciwbólowych w przewlekłych bólach kręgosłupa, w lekoopornej dusznicy bolesnej, wszczepianie pomp baklofenowych w przewlekłych spastycznościach spowodowanych mózgowym porażeniem dziecięcym, SM i urazami rdzenia kręgowego, wszczepianie stymulatorów przeciwpadaczkowych w przypadkach lekoopornej padaczki,
  • procedury z zakresu chirurgii nerwów obwodowych – zespół cieśni kanału nadgarstka, urazy nerwów obwodowych.

Podczas wielu operacji współpracujemy z neurofizjologiem, który śródoperacyjnie monitoruje, przy pomocy specjalistycznej aparatury, nerwy śródczaszkowe i obwodowe.
W ramach porad ambulatoryjnych, wykonujemy także procedury krioablacji i blokad stawów krzyżowo-biodrowych kręgosłupa pod kontrolą USG.

Oddział posiada własną fundację – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii NEURYT 
http://www.stowneuroch.pl/
biuro@stowneuroch.pl
Lekarze i pielęgniarki naszego Oddziału uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, a także w zebraniach naukowych, organizowanych przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Wszyscy lekarze uczestniczyli i uczestniczą w wielu szkoleniach i konferencjach tak w kraju i za granicą, uzyskując certyfikaty międzynarodowe w zakresie w/w procedur neurochirurgicznych.

Jednostki podległe

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna
Informacje o oddziale
Koordynator Oddziału
dr n. med. Piotr Gasiński
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Mokrzycka

 

LOKALIZACJA
Oddział znajduje się na I piętrze w budynku „A”.

Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy