Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Szpital Grudziądz

Oddziały

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Terapia na najwyższym poziomie

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kompleksowa rehabilitacja z wykorzystaniem zespołu terapeutycznego o wysokich kwalifikacjach i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.
INFORMACJE O ODDZIAŁACH:
Każdy pacjent Oddziałów Rehabilitacji kwalifikowany jest do indywidualnego programu kompleksowego usprawniania.
W Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej pracują lekarze specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych. Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuci usprawniający pacjentów ukończyli certyfikowane kursy wielu metod kinezyterapeutycznych, takich jak: PNF, Mulligan, Kaltenborn, FDM, Mc Kenzie, Cyriax, Ackermann oraz Kinesiology Taping i inne.
W zakresie rehabilitacji neurologicznej ( wczesnej i przewlekłej ) prowadzona jest specjalistyczna terapia logopedyczna, neurologopedyczna i psychologiczna.
Wszyscy pacjenci w zależności od potrzeb i możliwości objęci są również terapią zajęciową z nauką aktywności życia codziennego.
Pielęgniarki biorą systematycznie udział w licznych kursach specjalistycznych (resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wykonywania interpretacji EKG, kursach kwalifikacyjnych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.
Wyposażenie oddziałów stanowi sprzęt najnowszej generacji zarówno do prowadzenia usprawniania dla pacjentów neurologicznych jak i rehabilitacji ogólnoustrojowej. Wśród urządzeń znajdują się m. in. rotory do ćwiczeń aktywnych i pasywnych dla pacjentów leżących, unikalny w skali kraju zmotoryzowany chodzik do nauki chodu stabilizujący miednicę, parapodia statyczno-dynamiczna z biofeedbackiem, system dynamicznego odciążania, kompleksowy system do rehabilitacji  ręki z biofeedbackiem, dynamiczna platforma balansowa, bieżnia do treningu i analizy chodu, urządzenia do ćwiczeń z oporem elastycznym w otwartym w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym z biofeedbackiem, komputerowy system terapii afazji, neuroforma, stanowiska do rehabilitacji funkcji poznawczych i ruchowych, platforma dynamograficzna.
Zasady kwalifikacji do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
Pacjenci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu Oddziału (pok. 183)  w godzinach 7:00-14:00, następujących dokumentów:
 • skierowanie na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub kod e-skierowania
 • kserokopia wypisu z Oddziału (jeśli skierowanie jest pohospitalizacyjne)
 • aktualne zaświadczenie od lekarza POZ o występujących chorobach i przyjmowanych lekach
Zasady kwalifikacji do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:
Po wypisie pacjenta z Oddziału Udarowego/Neurologii/Neurochirurgii, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Oddziału – tel. 56 641 4539, w celu umówienia się na kwalifikację.
Do dyspozycji pacjentów są też wszystkie pracownie nowoczesnego Zakładu Fizjoterapii, który znajduje się w tym samym budynku z kriokomorą ogólnoustrojową, aparatem do leczenia radialną falą uderzeniową i pozostałymi urządzeniami stosowanymi w leczeniu fizykalnym standardowo (aparaty do elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, fango, UD i inne) oraz gabinetu masażu.
Jednostki podległe:
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Poradnia Wad Postawy
 • Poradnia Logopedyczna
 • Zakład Fizjoterapii
Zakład Fizjoterapii
Czynny:
 • poniedziałek – piątek 7.30 –  16.00
 • wtorki i czwartki 7:30-18:00
Zakład Fizjoterapii tworzą następujące Pracownie:
1.Gabinet  Fizjoterapii (gabinet nr 6)   tel. 56 641 45 42
Rodzaje zabiegów:
 • fala uderzeniowa,
 • galwanizacja,
 • elektrostymulacja,
 • jonoforeza,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy TRAUBERTA,
 • prądy KOTZA,
 • ultradźwięki,
 • ultrafonoforeza,
 • diatermia krótkofalowa,
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości,
 • impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości,
 • naświetlanie promieniami IR (sollux),
 • laseroterapia,
 • krioterapia miejscowa,
 • masaż pneumatyczny (limfatyczny mechaniczny) BOA,
 • masaż mechaniczny (podciśnieniowy).
2. Gabinet Fango (gabinet nr 8)   tel. 56 641 45 46
Rodzaj zabiegu:
 • fango.
 
3. Hydroterapia (gabinet nr 5)     tel. 56 641 45 45
Rodzaje zabiegów:
 • kąpiel wirowa kończyn górnych,
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • kąpiel wirowa całkowita / (hydromasaż),
 • kąpiel perełkowa,
 • masaż podwodny miejscowy,
 • masaż podwodny całkowity,
 • kąpiel czterokomorowa,
 • bicze szkockie.
4. Kriokomora
Rodzaj zabiegu:
 • krioterapia ogólnoustrojowa.
6. Gabinet masażu (gabinet nr 12 A)   tel. 56 641 45 41
Rodzaje masażu:
 • masaż klasyczny,
 • masaż limfatyczny.
 
7. Sala ćwiczeń  dla dorosłych (gabinet nr 13)  tel. 56 641 45 43
Rodzaje ćwiczeń:
 • ćwiczenia bierne redresyjne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty,
 • mobilizacje stawów i kręgosłupa,
 • ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (ARTROMOT),
 • ćwiczenia ogólnoustrojowe indywidualne,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • streching mięśni i ścięgien,
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (PNF),
 • plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping),
 • metody terapii manualnej – inne.
8. Sala ćwiczeń dla dzieci i młodzieży (gabinet nr 12 B) tel. 56 641 45 44
Rodzaje ćwiczeń:
 • metoda PNF,
 • terapia wad postawy,
 • FITS
 • metoda NDT – Bobath,
 • metoda Vojty,
 • metoda manualna stóp,
 • FDM.
Poradnia Rehabilitacyjna 
Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428
Przyjęcia osób ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno – usprawniającego.
 
Godziny przyjęć:
 
dr n. med. Piotr Kasprzak – specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
 • wtorek: 11:00 – 14:00 Poradnia Rehabilitacyjna
 • środa: 11:00 – 14:00   Poradnia Rehabilitacyjna
lek.  Aleksandra Glamowska – lekarz rehabilitacji medycznej
 • wtorek 11:00-13:00
lek. Magdalena Oczoś – specjalista rehabilitacji medycznej
 • wtorek 13:00-18:00
 • środa 08:00-12:00
lek. Katarzyna Lutowska – specjalista rehabilitacji medycznej
 • czwartek 11:30-14:00
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dziecięcej
 
Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428
Przyjęcia dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno – usprawniającego.
Dla dzieci z  mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzony jest program  terapeutyczny leczenia spastyczności  toksyną botulinową.
Godziny przyjęć:
dr n. med. Piotr Kasprzak – specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
 • poniedziałek 11:00-14:00
lek. Aleksandra Glamowska – lekarz rehabilitacji medycznej
 • wtorek 10:00-11:00
lek. Katarzyna Lutowska – specjalista rehabilitacji medycznej
 • czwartek 11:00-11:30
Poradnia Wad Postawy
Przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami postawy ciała takimi jak: skrzywienia kręgosłupa, deformacja klatki piersiowej, kolana i stopy koślawe.
Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428
Godziny przyjęć:
lek. Ewa Banaszkiewicz – Piśko – specjalista rehabilitacji medycznej
 • poniedziałek 08:00-14:00
 • czwartek 08:00-14:00
Poradnia Logopedyczna
1. Diagnoza i terapia osób dorosłych:
– diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych u osób dorosłych w tym: zaburzenia funkcji językowych (AFAZJA), zaburzenia funkcji mowy (DYZARTRIA), zaburzenia językowe i komunikacyjne prawej półkuli mózgu, zaburzenia uwagi, pamięci, praksji oraz DYSFAGII NEUROLOGICZNEJ
2. Diagnoza logopedyczna i terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży:
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka (od urodzenia do 3 r.ż.)
 • terapia dyslalii,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie: rozwojowej afazji dziecięcej i afazji nabytej;
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym;
 • mutyzm;
 • terapia wady wymowy połączona z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • diagnoza słownika czynnego dziecka oraz stymulacja funkci językowych.
mgr Małgorzata Byczyńska – logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, kwalifikacje z neuropsychologii klinicznej
Rejestracja – nr tel. 56 641 34 28
Poradnia – nr tel. 56 641 45 54 
Godziny przyjęć:
 • poniedziałek: 12:00 – 17:00
 • czwartek: 12:00 – 17:00
 • piątek: 12:00 – 17:00
Informacje o oddziale
KOORDYNATOR 
dr n. med. Piotr Kasprzak
specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Aneta Feldman
LOKALIZACJA
ul. Rydygiera 15/17
86 – 300 Grudziądz
I piętro budynku O
Znajdź nas na mapie

Pliki do pobrania

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy