BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z instrukcją korzystania  z naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje podstawowe:

W dniu 6 września 2001 roku została uchwalona Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198, z późn. zm.). Ustawa określa przede wszystkim zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do informacji publicznych. Celem Ustawy jest ujednolicenie zasad udostępniania informacji publicznych.

Instrukcja obsługi:

 W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Menu przedmiotowe podzielone jest na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.
Moduł wyszukujący znajduje się w lewej, górnej części ekranu. Jest to element oprogramowania serwera, który umożliwia znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole                   i potwierdzić kliknięciem odnośnika „szukaj”.
Pod menu przedmiotowym znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu, które jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

„strona główna” – zawiera krótki opis Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
„podstawowe informacje” – odnośnik ten pozwala poznać podstawowe dane dotyczące Szpitala (między innymi dane teleadresowe, obszar działania, strukturę organizacyjną oraz Statut i Regulamin Porządkowy Szpitala)
„struktura własnościowa i majątek” – zawiera informacje na temat majątku oraz gospodarki finansowej Szpitala
„system Zarządzania Jakością” – zawiera informacje na temat systemu zarządzania jakością
„stanowienie wewnętrznych aktów prawnych” – zawiera informacje na temat powstawania wewnętrznych aktów prawnych
„przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków” – określa tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków
„zamówienia publiczne” – zawiera adres strony internetowej, na której znajdują się informacje dotyczące zamówień publicznych
„serwis BIP” – zawiera dane określające tożsamość osób, które obsługują stronę podmiotową BIP (redakcja BIP), zbiorczy wykaz wszystkich zarejestrowanych przez system zmian wprowadzonych na stronie podmiotowej BIP (rejestr zmian), prezentacje ogólnej odwiedzalności strony podmiotowej BIP w zróżnicowanym ujęciu czasowym (statystyki), instrukcje obsługi BIP, rejestr usuniętych stron, podstawowe informacje na temat Biuletynu oraz procedurę udostępniania informacji publicznych nieudostepnionych w Biuletynie.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy