Jakość ISO

Jakość ISO

Chcąc stale utrzymywać swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i społecznością lokalną, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO

ISO 9001:2015

Dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przyjmuje na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowanie w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obejmuje udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego i ambulatoryjnego oraz transportu medycznego. Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest certyfikat przyznany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.

Księga jakości ISO. Aktualnie w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu obowiązuje XVII wydanie Księgi Jakości z dnia 28.09.2023 r.

ISO 22000:2005

   Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest jednym z niewielu szpitali w Polsce, które uzyskały Certyfikat ISO 22000:2005 – „żywienie zbiorowe pacjentów, gastronomiczna działalność usługowa na terenie Szpitala oraz na zewnątrz usługi cateringowe”. W dniu 10 września 2018 roku Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu pomyślnie przeszedł audyt re-certyfikacyjny w ww. zakresie, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego w 2009, do dnia 02.08.2021.

Poniżej certyfikaty:

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy