Rozwijamy się

Fundusze Unijne

Dostosowanie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu

Umowa nr PPD/000001/02/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze.

Terminrealizacjiprojektu: 2023 r.

Dofinansowanie z PFRON: 56 021,59 zł
Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: Likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osoby z niepełnosprawnością.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy