Poradnia

Zespół Leczenia Środowiskowego

Terapia na najwyższym poziomie

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – jest formą terapii dla osób pełnoletnich (powyżej 18 r.ż.) z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Godziny przyjęć:
 • Godziny pracy – od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00.
Rejestracja:
tel. 566414944, 882-352-262, 882-352-257.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:
 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),
 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów.

Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji zapobieganie nawrotom.

Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu.

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

Od 1 stycznia 2019 roku Szpital realizuje świadczenie Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) w ramach umowy z NFZ.

Zespół zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują miasto Grudziądz.

 

Nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:
 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia),
 • zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia – we wczesnej fazie),
 • inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Zespół Leczenia Środowiskowego funkcjonuje w oparciu  o kadrę medyczną, w skład której wchodzą:
 • lekarze psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • pielęgniarki,
 • pracownik socjalny.

Celem pracy członków Zespołu jest stałe monitorowanie  stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, praca nad ich motywacją do współpracy  i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie współpracujemy z ich rodzinami oraz opiekunami.

 

Procedura skierowania do ZLŚ:
 • do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać również lekarz z poradni i z oddziału, a także rodzina pacjenta lub pracownik  opieki społecznej (rejestracja telefoniczna lub osobista),
 • leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za świadomą zgodą pacjenta, po badaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny (w siedzibie ZLŚ lub podczas wizyty domowej),
 • skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia do ZLŚ.

Zespół kieruje się zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.

 

Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy:
 • u pacjentów bez zaburzeń psychicznych,
 • u pacjentów mogących skorzystać z porady w placówce,
 • u osób mających bezwzględne wskazania do hospitalizacji  psychiatrycznej  całodobowej – zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub otoczenia  (w takiej  sytuacji  należy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • u pacjentów uzależnionych od alkoholu  i innych substancji psychoaktywnych (również od leków, hazardu, gier itp.),
 • u pacjentów, u których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu  ogólnym,
 • u pacjentów niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe,
 • przy braku świadomej zgody na leczenie środowiskowe (domowe).

Zespół Leczenia Środowiskowego współpracuje z oddziałami stacjonarnymi i dziennym psychiatrycznym oraz poradniami Szpitala.

Informacje o oddziale
Lokalizacja
Zespół przyjmuje w kompleksie psychiatrycznym w budynku „M” (parter, gabinet 78)
Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy