Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Szpital Grudziądz

Oddziały

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Terapia na najwyższym poziomie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Celem Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji w formie opieki całodobowej.

 

  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przyjmuje pacjentów nie wymagających hospitalizacji, ale wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.
  Celem Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji w formie opieki całodobowej.
  Do Zakładu może być przyjęty chory z rozpoznaniem choroby przewlekłej, nie wymagający już dalszej hospitalizacji, leczenia operacyjnego, intensywnego leczenia zachowawczego, ale wymagający całodobowych świadczeń pielęgniarskich, który w ocenie karty – skali Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.
Zasady przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 poz. 731).
 
Warunkiem przyjęcia chorego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest wypełnienie dokumentów znajdujących się na terenie placówki i są to:
 • skala Barthel;
 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.
 • oświadczenie woli.
 
Kserokopia dokumentów:
 • decyzja emerytury, renty;
 
W ramach usług w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym realizujemy:
 • pielęgnację i opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel;
 • rehabilitację;
 • kontynuację leczenia farmakologicznego;
 • dietę odpowiednio dostosowaną do stanu zdrowia;
 • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin;
 • ciepłą i serdeczną atmosferę.
 • terapię zajęciową.
 
Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miejskim w Grudziądzu.
Informacje o oddziale
LEKARZ PROWADZĄCY
lek. Tomasz Zieliński – specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
 
KIEROWNIK:
pielęgniarka mgr Magdalena Pyszora – Załoga
LOKALIZACJA
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
Budynek N
Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy