BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Sprawozdania finansowe

Deklaracja dostępności

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://bieganski.org/biuletyn-informacji-publicznej/

Data publikacji strony internetowej: 07.03.2024 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.03.2024 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Formularz kontaktowy nie ma etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy: kancelaria@bieganski.org

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty w realizacji tej inwestycji.

Przygotowanie deklaracji dostępności07.03.2024 r.

Data sporządzenia deklaracji: 07.03.2024 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 07.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas na adres mailowy: kancelaria@bieganski.org

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – https://bip.grudziadz.pl/strony/24566.dhtml. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/wniosek_dostepnosc/.

Dostępność architektoniczna

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Do budynków A, B, C, D, E, F, G, H, HR, J, K i W – dostęp poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku D (wejście główne do szpitala).
Ponadto alternatywny – dostęp poprzez windę przy łączniku F.
Alternatywny dostęp do budynku „C” poprzez podjazd dla karetek przy SOR-e oraz podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Rydygiera.
Alternatywny dostęp do budynków H, HR i K poprzez podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Rydygiera.
Do budynków L, M, N, O, P i R – dostęp z poziomu terenu.
Ponadto do budynku N dostęp poprzez platformę (od strony ul. Rydygiera) oraz budynku „O” poprzez poprzez podjazd dla niepełnosprawnych od strony budynku N.
Do budynków T i U – dostęp poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Komunikację wewnętrzną pionową zapewniają windy.
Węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne zlokalizowane są w budynkach D i E.
Ponadto węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na każdym oddziale szpitalnym oraz kuchni (budynek U) i administracji (budynek T).

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych

Inne uwagi:

Strona dysponuje możliwością zmiany kontrastu dla osób niedowidzących.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy