Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP - Szpital Grudziądz

BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP

Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. 

Informacja publiczna jest udostepniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezwłocznie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż   w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostepniona w terminie 7 dni, wówczas Szpital powiadamia wnioskodawcę w tym terminie     o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy