BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Status Szpitala

Status Szpitala

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej – GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ.
Organ doradczy – RADA SPOŁECZNA.
Organ uprawniony do reprezentacji – KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 000000002428-W-04.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zyskał osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000002976.
Szpital działa na podstawie:
– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 z późn. zm.).
– Kodeksu Cywilnego,
– Kodeksu Pracy,
– Statutu Szpitala,
– oraz innych obowiązujących przepisów.

Zakładami leczniczymi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu są:
a) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Szpital,
b) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
c) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Diagnostyka,
d) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Świadczenia Zdrowotne Inne Niż Szpital.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy