BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

O szpitalu

O szpitalu

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pełnoprofilowym, pełniącym całodobowe ostre dyżury we wszystkich reprezentowanych specjalnościach, zabezpieczającym pod względem specjalistycznym wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce o łącznej powierzchni zabudowy 28.408,69 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 96.010,06 m2. Jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pełnoprofilowy, pełniący całodobowe ostre dyżury we wszystkich prezentowanych specjalnościach. Obszarem działania Szpitala jest region wyznaczony przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiaty ościenne, ale także udzielane są świadczenia zdrowotne dla pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Szpital w Grudziądzu zlokalizowany jest na obrzeżach miasta wśród lasów, w bliskim sąsiedztwie źródeł solankowych. Całość obiektów jest w pełni monitorowana, objęta siecią informatyczną. Pomieszczenia szpitalne mają najwyższy standard i wyposażone zostały w najnowszy sprzęt medyczny. Grudziądzki szpital to nie tylko 35 oddziałów łóżkowych w podstawowych, specjalistycznych, a nawet wysokospecjalistycznych dziedzinach, ale również zespoły poradni specjalistycznych i konsultacyjnych, a także ogrom placówek pełnego zaplecza diagnostycznego.

    Głównym celem dyrekcji placówki było zakończenie budowy szpitala oraz jego kompleksowa informatyzacja. Oba przedsięwzięcia po wielu latach udało się zrealizować. Całość obiektów jest w pełni monitorowana i objęta siecią informatyczną. W ciągu roku w szpitalu grudziądzkim hospitalizowanych jest 43 tysiące pacjentów, udzielanych jest kilkaset porad i wykonywanych jest ponad milion badań. 

Fundamentem nowego znaku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu jest inicjał nazwiska patrona placówki, Władysława Biegańskiego – litera B. Podkreślenie rangi patrona poprzez wykorzystanie inicjału w nowym logo, definiuje tożsamość Szpitala oraz utwierdza jego pozycję zarówno w skali regionu jak i całego kraju.

Certyfikaty i normy

Szpital w Grudziądzu jest jednym z niewielu posiadających certyfikaty normy:

ISO 22000:2005 – „Żywienie zbiorowe pacjentów, usługi cateringowe”
Certyfikat „Szpital bez bólu”
Szpital również wdrożył system zarządzania jakością w zakresie: diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego i ambulatoryjnego zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008 której certyfikat jednostka również posiada.

      Szpital jest zlokalizowany w Grudziądzu przy ulicach: dr. Ludwika Rydygiera 15/17, Szpitalnej 6.

    Fundamentem nowego znaku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu jest inicjał nazwiska patrona placówki, Władysława Biegańskiego – litera B. Podkreślenie rangi patrona poprzez wykorzystanie inicjału w nowym logo, definiuje tożsamość Szpitala oraz utwierdza jego pozycję zarówno w skali regionu jak i całego kraju.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy