Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej

KIEROWNIK
mgr Joanna Lanowska-Karpińska

SPECJALIŚCI
dr n. med. Krzysztof Łuka – specjalista medycyny nuklearnej

LOKALIZACJA
Oddział znajduje się na drugim piętrze budynku „D” Poradni Specjalistycznych.

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Medycyna nuklearna to dział medycyny, w którym stosuje się tak zwane otwarte źródła promieniotwórcze. Substancje radioaktywne w celach diagnostycznych bądź leczniczych podaje się pacjentowi (wstrzykuje się lub podaje doustnie).

Zasada diagnostyki z użyciem radioizotopów (dokładniej: substancji znakowanych radionuklidami) opiera się w znacznym stopniu na badaniu farmakologii/biochemii podawanych pacjentowi substancji. Wiadomo, że zmianom chorobowym towarzyszą zaburzenia metabolizmu określonych substancji – czy to normalnie występujących w organizmie (np. składniki odżywcze), czy też egzogennych (np. leki). Właśnie to jesteśmy w stanie badać. Zaburzenia metabolizmu występują wcześniej, niż zmiany w strukturze dotkniętego chorobą narządu – stąd wiele patologii może być najczęściej uwidocznione za pomocą naszych technik wcześniej, niż za pomocą technik radiologicznych. W ten sposób medycyna nuklearna (dostarczająca informacji o funkcji) oraz radiologia (dająca informacje o strukturze) nawzajem się uzupełniają.

Medycyna nuklearna jest normalną dziedziną medycyny, która ze względu na swoje niezaprzeczalne zalety znajduje rutynowe zastosowanie w większości krajów na świecie. Jedyną przeszkodą do jej dynamicznego rozwoju w Polsce jest koszt koniecznego do jej funkcjonowania oprzyrządowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Uwaga! Jeżeli osoba mająca być badana lub leczona w Zakładzie Medycyny Nuklearnej jest lub może być w ciąży – prosimy powiadomić o tym jak najszybciej personel Zakładu! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Formularze skierowań na badania do Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz więcej informacji na temat tej jednostki dostępne są na stronie internetowej nuk.bieganski.org.

  • Dane kontaktowe

Kierownik

56 641 4620

Rejestracja

56 641 4444

Sekretariat

56 641 4629

Poradnia Medycyny Nuklearnej

56 641 4628

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy