BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie na adres:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego,

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:

kancelaria@bieganski.org

  • ustnie.
  1. Pisemnej odpowiedzi na skargę lub wniosek na podstawie przedłożonych opinii ordynatora /koordynatora ośrodka zadaniowego, którego skarga dotyczy, ewentualnie innych materiałów dotyczących skargi udziela dyrektor Szpitala.
  2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Skarga nie może być przekazana do rozpatrzenia osobie, której ta skarga dotyczy.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy