BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

GOSPODARKA FINANSOWA 

Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na postawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. 

Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

W skład struktury własnościowej i majątku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu wchodzi mienie nieruchome w użytkowaniu oraz mienie ruchome własne.

Nieruchomości Szpitala stanowią własność Gminy-Miasta-Grudziądz. Szpital jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie Decyzji o użytkowaniu.

Wartość majątku określa Fundusz Założycielski oraz Fundusz Zakładu.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy