Oddziały

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Terapia na najwyższym poziomie

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 r. ż. – mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.

Kto może szukać pomocy w naszym Centrum?

Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłoszenia się pacjenta – osobiście lub telefonicznie pod nr nr tel. 56 641 4510/56 641 4376, poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można uzyskać informacje na temat funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, pacjent może zostać zapisany do odpowiedniego specjalisty lub pokierowany do odpowiedniego działu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (np.: poradnia, oddział szpitalny, udzielenie porady psychiatrycznej lub psychologicznej, itd.).

Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.

Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi.

Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka.

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.
Pomoc Środowiskowa
Jeśli pacjent nie może przyjść osobiście, zespół mobilny przyjedzie do niego. Czas rozmowy i ilość spotkań – to wszystko jest dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności – zespół nie jest w żaden sposób oznakowany.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.
Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.
Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
 • z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
 • w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
 • z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
 • w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
 • nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.
Ogólne założenia i wizja funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Przystąpienie do programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku, umożliwi rozwój psychiatrii środowiskowej mającej na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
W zakresie pomocy udzielanej pacjentom z obszaru swojego działania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych będzie współpracowało z lokalnymi organami administracji samorządowej i rządowej (w tym pomocy społecznej), instytucjami (w tym placówkami opieki zdrowotnej), organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a także z grupami samopomocy pacjentów i ich rodzin.
Współpraca ta będzie polegała m. in. na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej.
Informacje o oddziale
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Oddział Psychiatryczny I
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Lokalizacja:

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych mieści się na parterze oraz I piętrze budynku M, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy