BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ZAKŁAD LECZNICZY – REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY – SZPITAL, w ramach którego funkcjonują następujące jednostki i komórki organizacyjne:


1. Oddziały szpitalne:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Oddział Anestezjologii dla Dzieci
 3. Oddział Chirurgii Naczyniowej
 4. Odddział Chirurgii Ogólnej i Bariatrycznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
 5. Oddział Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
 6. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Reumatologicznym
 7. Odział Dializ
 8. Oddział Gastroenterologiczny
 9. Oddział Kardiochirurgiczny
 10. Oddział Kardioanestezjologii
 11. Odddzial Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Instensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 12. Oddzial Nefrologiczny
 13. Odddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 14. Oddział Neurochirurgiczny
 15. Oddział Neurologiczny i Neuroimmunologii Klinicznej
 16. Oddział Okulistyczny
 17. Oddział Onkologii Klinicznej
 18. Oddział Otolaryngologiczny
 19. Oddział Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej
 20. Oddział Pediatrii II z Neurologią i Endokrynologią dla Dzieci
 21. Oddział Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
 22. Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 23. Oddział Psychiatryczny II
 24. Oddział Pulmonologiczny
 25. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej
 26. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 27. Odddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 28. Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 29. Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej
 30. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 31. Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

2. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – świadczenia szpitalne

 1. Oddział Psychiatryczny I
 2. Izba Przyjęć Psychiatryczna

3. Zespoły Ratownictwa i Transportu Medycznego

 1. Zespół Ratownictwa Podstawowego
 2. Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
 3. Zespół Trasportu Medycznego

4. Bloki operacyjne:

 1. Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny i Chirurgii Naczyń
 2. Blok Operacyjny Okulistyczny
 3. Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
 4. Blok Operacyjny Pediatryczny
 5. Centralny Blok Operacyjny

5. Apteka Szpitalna

6. Dział Epidemiologii

 1. Lekarz Epidemiolog
 2. Sekcja Epidemiologii

7. Dział Dietetyki Klinicznej

 1. Dział Dietetyki Klinicznej

ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY – PRZYCHODNIA,  w ramach którego funkcjonują następujące jednostki i komórki organizacyjne:


1. Zespół Poradni Specjalistycznych

 1. Ambulatorium Chemioterapii
 2. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
 3. Poradnia Alergologiczna
 4. Poradnia Anestezjologiczna
 5. Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
 6. Poradnia Chirurgii Naczyń
 7. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 8. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 9. Poradnia Chorób Metabolicznych i Otyłości
 10. Poradnia Chorób Piersi
 11. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 12. Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 13. Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
 14. Poradnia Diabetologiczna
 15. Poradnia dla Kobiet w Ciąży
 16. Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
 17. Poradnia Endokrynologiczna 
 18. Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych i dla Dzieci
 19. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
 20. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 21. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 22. Poradnia Kardiochirurgiczna
 23. Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu
 24. Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Echokardiograficzną i Zaburzeń Rytmu dla Dzieci
 25. Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Eelektrokardiograficzną 
 26. Poradnia Kardiologii Inwazyjnej
 27. Poradnia Laktacyjna
 28. Poradnia Leczenia Bólu
 29. Poradnia Leczenia Uzależnień
 30. Poradnia Logopedyczna
 31. Poradnia Medycyny Nuklearnej
 32. Poradnia Medycyny Paliatywnej
 33. Poradnia Nefrologiczna
 34. Poradnia Neurochirurgiczna
 35. Poradnia Neurologiczna
 36. Poradnia Neurologii Wieku Rozwojowego
 37. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
 38. Poradnia Okulistyczna
 39. Poradnia Onkologiczna
 40. Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
 41. Poradnia Osteoporozy
 42. Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
 43. Poradnia Otolarungologiczna
 44. Poradnia Patologii Ciąży i Badań Prenatalnych
 45. Poradnia Patologii Noworodka
 46. Poradnia Preluksacyjna
 47. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 48. Poradnia Psychologiczna
 49. Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
 50. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 51. Poradnia Rehabilitacyjna
 52. Poradnia Reumatologiczna
 53. Poradnia Sportowa
 54. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 55. Poradnia Urologiczna dla Dzieci
 56. Poradnia Urologiczna 
 57. Poradnia Wad Postawy
 58. Szkoła Rodzenia
 59. Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

2. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – świadczenia ambulatoryjne

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 2. Oddział Psychiattryczny Dzienny
 3. Zespół Leczenia Środowiskowego

3. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci

4. Zakład Fizjoterapii

 1. Gabinety Fizjoterapii
 2. Gabinety Fizykoterapii

5. Podstawowa Opieka Zdrowotna 

 1. Poradnia Lekarza POZ
 2. Poradnia dla Dzieci Chorych i Zdrowych
 3. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
 4. Poradnia Położnej Środowiskowej
 5. Gabinet Diagnistyczno-Zabiegowy
 6. Punkt Szczepień

6. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

 1. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dorosłych
 2. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dzieci
 3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wyjazdowa

7. Oddziały Dzienne

 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

3. ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY ZAKŁADY I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA,  w ramach którego funkcjonują:


1. Laboratorium Analityczne:

 1. Pracownia Analityki Ogólnej
 2. Pracownia Biochemii
 3. Pracownia Hematologii i Koagulacji
 4. Pracownia Immunochemii
 5. Pracownia Wstępnego Opracowania Materiału
 6. Pracownia Autoimmunologii

2. Laboratorium Mikrobiologiczne:

 1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej
 2. Pracownia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
 3. Pracownia Mykologiczna
 4. Pracownia PCR
 5. Pracownia Prątka Gruźlicy

3. Zakład Medycyny Nuklearnej

 1. Pracownia Medycyny Nuklearnej

4. Zakład Patomorfologii

 1. Pracownia Histopatologiczna
 2. Pracownia Cytologiczna
 3. Prosektorium Szpitalne

5. Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej

 1. Pracownia Mammograficzna
 2. Pracownie RTG
 3. Pracownie Rezonansu Magnetycznego
 4. Pracownie Tomografii Komputerowej
 5. Pracownie Ultrasonografii

6. Inne pracownie diagnostyczne

 1. Bank Krwi z Pracownią Serologiczną
 2. Pracownia Biopsyjna
 3. Pracownia Bronchoskopowa
 4. Pracownia Densytometryczna
 5. Pracownia Endoskopowa
 6. Pracownia Endoskopowa dla Dzieci
 7. Pracownia Neurofizjologiczna
 8. Pracownia Prób Wysiłkowych dla Dzieci
 9. Pracownia Spirometryczna
 10. Pracownia Urodynamiczna
 11. Pracownia Angiograficzna
 12. Pracownia Echokardiograficzna
 13. Pracownia Hemodynamiczna
 14. Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY  – ŚWIADCZENIA ZDROWOTONE INNE NIŻ SZPITAL, w ramach którego funkcjonują:

1. Oddziały

 1. Oddział Medycyny Paliatywnej

2. Zakłady

 1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

3. Hospicjum Domowe

 1. Hospicjum Domowe dla Dorosłych

4.1. Apteka zewnętrzna
4.2. Centralna Sterylizatornia
4.3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
4.4. Oddział Medycyny Paliatywnej


W Szpitalu funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne działalności pomocniczej:

 1. Centralna Rejestracja
 2. Centralna Sterylizatornia
 3. Dział Aparatury i Sprzętu Medycznego
 4. Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
 5. Dział Higieny Szpitalnej
 6. Dział Informatyki i Teletransmisji
 7. Dział Inwentaryzacji
 8. Dział Eksploatacyjno-Inwestycyjny
 9. Dział Prawny
 10. Dział Sprzedaży i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
 11. Dział Statystyki i Rozliczeń i Świadczeń Medycznych
 12. Dział Transportu
 13. Dział Zamówień Publicznych
 14. Dział Żywienia
 15. Inspektor ds. BHP
 16. Inspektor ds. Ochrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
 17. Inspektor ds. Ochrony Środowiska
 18. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 19. Inspektor Ochrony PPOŻ
 20. Inspektor Ochrony Radiologicznej
 21. Kancelaria
 22. Kapelan Szpitala
 23. Kasa
 24. Pełnomocnik ds. Pacjentów
 25. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
 26. Pracownicy Socjalni
 27. Sekcja Organizacji i Promocji
 28. Sekcja Analiz Ekonomicznych
 29. Sekcja Dietetyki
 30. Sekcja Ewidencji Majątku
 31. Sekcja Finansowo-Księgowa
 32. Sekcja HR
 33. Sekcja Kadr
 34. Sekcja Kontroli Wewnętrznej
 35. Sekcja Płac
 36. Sekcja Rozrachunków i Rozliczeń
 37. Sekcja Sekretarek Medycznych
 38. Sekcja Szkoleń
 39. Sekcja Transportu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
 40. Sekretariat Dyrekcji
 41. Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego, Środków Pomocniczych i Sprzętu Medycznego
 42. Archiwum Zakładowe
 43. Wydział Administracyjny
 44. Wydział Ekonomiczny – Główny Księgowy
 45. Wydział Techniczny
 46. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W strukturze organizacyjnej Szpitala wyodrębniono 4 piony organizacyjne:

1. Pion Dyrektora, w skład którego wchodzą następująće komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

 • Dział Prawny
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Inspektorat ds. BHP
 • Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Inspektor Ochrony PPOŻ
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Kapelan Szpitala
 • Pełnomocnik ds. Pacjentów
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Sekcja Kontroli Wewnętrznej
 • Sekretariat Dyrekcji

2. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w skład którego wchodzą następujące zakłady lecznicze, jednostki i komórki organizacyjne:

 • Centralna Rejestracja
 • Zakład Leczniczy: Regionalny Szpital Specjalistyczny – Szpital, Regionalny Szpital Specjalistyczny – Przychodnia, Regionalny Szpital Specjalistyczny – Zakłady i Pracownie Diagnostyczne, Regionalny Szpital Specjalistyczny – Świadczenia zdrowotne inne niż Szpital

3. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
 • Dział Informatyki i Teletransmisji
 • Dział Statystyki i Rozliczania Świadczeń Medycznych
 • Dział Inwentaryzacji
 • Inspektor ds. Ochrony Środowiska 
 • Wydział Administracyjny:
 • Archiwum Zakładowe
 • Kancelaria
 • Sekcja Organizacji i Promocji
 • Wydział Ekonomiczny – Główny Księgowy:
 • Dział Sprzedaży i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
 • Kasa
 • Sekcja Analiz Ekonomicznych
 • Sekcja Ewidencji Majątku
 • Sekcja Finansowo-Księgowa
 • Sekcja Rozrachunków i Rozliczeń
 • Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego, Środków Pomocniczych i Sprzętu Medycznego
 • Wydział Techniczny:
 • Dział Aparatury i Sprzętu Medycznego
 • Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny
 • Dział Transpor tu
 • Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
 • Sekcja Kadr
 • Sekcja Płac
 • Sekcja HR
 • Sekcja Szkoleń

4. Pion Naczelnej Pielęgniarki, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Dział Higieny Szpitalnej

 • Dział Żywienia
 • Centralna Sterylizatornia
 • Pracowni Socjalni
 • Sekcja Dietetyki
 • Sekcja Sekretarek Medycznych
 • Zakład Leczniczy – Regionalny Szpital Specjalistyczny – Przychodnia (w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, innego medycznego personelu pomocniczego, w zakresie koordynacji nad pracą techników medycznych, terapeutów zajęciowych)
 • Zakład Leczniczy – Regionalny Szpital Specjalistyczny – Świadczenia Zdrowotne inne niż Szpital (w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą pielęgniarek, ratowników medycznych, innego medycznego personelu pomocniczego, w zakresie koordynacji nad pracą techników medycznychm terapeutów zajęciowych)
 • Zakład Leczniczy – Regionalny Szpital Specjalistyczny – Zakłady i Pracownie Diagnistyczne (w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą pielęgniarek, ratowników medycznych, innego perosnelu pomocniczego, w zakresie koordynacji nad pracą techników medycznych)
 • Zakład Leczniczy – Regionalny Szpital Specjalistyczny – Szpital (w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, innego perosnelu pomocniczego, w zakresie koordynacji nad pracą techników medycznych, terapeutycznych zajęciowych)

W strukturze organizacyjnej Szpitala funkcjonują organy doradcze Dyrektora nietworzące odrębnych komórek organizacyjnych tj.:

 1. Rada Ordynatorów
 2. Rada Oddziałowych
 3. Rada Naukowa
 4. Zespół ds. Kompletności Dokumentacji Medycznej
 5. Zespół ds. Zdarzeń Niepożądanych
 6. Komitet ds. Jakości
 7. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 8. Komitet ds. Żywienia Klinicznego
 9. Komitet Terapeutyczny
 10. Komitet Transfuzjologiczny 
 11. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 12. Zespół ds. Antybiotykoterapii
 13. Zespół ds. Leczenia Bólu

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy