Kariera

Oferty pracy

 Jak odbyć praktyki studenckie lub staż kierunkowy w naszym Szpitalu?
 
1. Złóż podanie o odbycie praktyk studenckich lub stażu kierunkowego
 
  • osobiście – budynek T, parter, pokój nr 3
lub
  • wysyłając skan dokumentu na adres mailowy kancelaria@bieganski.org
2. Po uzyskaniu zgody na rozpoczęcie praktyk studenckich lub stażu kierunkowego:
 
  • zgłoś się do Sekcji Szkoleń (budynek T, pokój nr 105) ze skierowaniem na praktyki studenckie/staż kierunkowy
  • otrzymasz również kartę szkolenia wstępnego. Kartę szkolenia wstępnego, należy zwrócić do Sekcji Szkoleń najpóźniej pierwszego dnia praktyk.
 
3. Obowiązkowo przed wejściem do oddziału szpitalnego w celu realizacji praktyk studenckich, czy stażu kierunkowego należy odbyć szkolenie z zakresu epidemiologii.
 
  • O terminie szkolenia będziemy informować w zgodzie na odbycie praktyk studenckich/stażu kierunkowego.
  • Szkolenie nie obowiązuje pracowników Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, fizjoterapeutów).
  • Odbyte szkolenie epidemiologiczne zachowuje ważność na cały okres edukacji.
 
4. Ponadto przed odbyciem praktyk studenckich, stażu kierunkowego student/stażysta ma obowiązek dostarczenia do Sekcji Szkoleń:
 
  • zgody na odbycie praktyk studenckich/stażu kierunkowego,
  • aktualnej książeczki zdrowia do celów epidemiologicznych,
  • ubezpieczenia OC.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy