Oddziały

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Terapia na najwyższym poziomie

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Personel oddziału diagnozuje i leczy pełen zakres schorzeń układu krążenia wykorzystując najnowocześniejsze technologie medyczne. Rocznie leczonych jest tutaj ponad 3100 pacjentów.

 

INFORMACJE O ODDZIALE
Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego umiejscowiony jest na 5 piętrze budynku „A”. Oddział zapewnia opiekę kardiologiczną dla około 450 tysięcy mieszkańców Grudziądza i okolicznych powiatów.
 
W celu umówienia planowej hospitalizacji w Oddziale pacjent (lub osoba w jego imieniu) powinna zgłosić się do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz.12:00 – 14:00 ze skierowaniem.
 
 
Oddział wyposażony jest w:
 • system 24-godzinnego centralnego nadzoru kardiologicznego
 • system telemetrii
 • monitory
 • moduły rzutu minutowego serca
 • zestaw do teletransmisji ekg
 • aparaty echokardiograficzne
 • zestaw do wykonywania prób wysiłkowych
 • aparaty EKG
 • defibrylatory
 • pompy infuzyjne, objętościowe
 • zestaw do wykonywania prób pochyleniowych
 • salę rehabilitacji kardiologicznej
 • respiratory
 • CPAP
 • programatory urządzeń wszczepialnych
W ciągu roku w Oddziale leczonych jest około 3100 pacjentów, w tym 550 pacjentów z zawałem mięśnia serca.
 
W oddziale, poradniach i pracowniach pracuje: 
 • 18 lekarzy
 • 52 pielęgniarki
 • 1 ratownik medyczny
 • 1 rehabilitant
 • 9 opiekunów medycznych
Zespół podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, sympozjach oraz uzyskując specjalizacje z zakresu kardiologii oraz uzyskując stopnie naukowe.
 
Dzięki posiadanemu nowoczesnemu sprzętowi jesteśmy w stanie diagnozować i leczyć pełen zakres schorzeń układu krążenia.
Przy Oddziale działają pracownie:
 
Pracownia Echokardiograficzna
 
W pracowni wykonywane są badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe. Łącznie wykonywanych jest  około 4300 badań rocznie.
 
Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
 
W pracowni personel wykonuje elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, badania holterowskie EKG i ciśnieniowe, zapisy EKG i próby pochyleniowe. Rocznie wykonywanych jest około 8400 badań.
 
Pracownia Hemodynamiczno-Koronarograficzna
 
Koordynator Pracowni
lek. med. Piotr Danielewicz
 
Pracownia powstała w 2009 roku.
 
Wyposażona jest między innymi w:
 • wysokiej klasy angiograf Allura Clarity marki Philips
 • pompę strzykawkowa ACIS
 • 2 pompy kontrapulsacyjne
 • monitory medyczne, pompy infuzyjne, ssaki
 • echokardiograf
 • monitorowaną salę wybudzeń.
 
W pracowni wykonuje się zabiegi cewnikowania serca, przezskórne zabiegi na naczyniach wieńcowych – koronarografię i angioplastyki wieńcowe, zabiegi z użyciem rotablacji, ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), pomiary cząstkowej rezerwy przepływu (FFR), zabiegi litotrypsji wewnątrznaczyniowej.
Wykonywane są także zabiegi ze wspomaganiem mięśnia sercowego za pomocą przezskórnie implantowanej pompy (Impela).
Ponadto personel wykonuje przezskórne zamknięcia uszka lewego przedsionka oraz przezskórne zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej.
 
Pracownia pełni 24 godzinny dyżur hemodynamiczny mając kontakt z zespołami ratownictwa medycznego za pomocą systemu teletransmisji.
W Pracowni wykonuje się rocznie około 1900 zabiegów, w tym około 1200 koronarografii i 700 angioplastyk wieńcowych.
 
Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii 
 
Koordynator Pracowni:
dr n. med. Leszek Popiołek
 
Pracownia Elektroterapii i Elekrofizjologii Serca funkcjonuje od 2010 roku.
 
W jej ramach przeprowadzanych jest rocznie około 430 procedur medycznych obejmujących zabiegi z zakresu:
 
 • implantacji i reimplanatcji: stymulatorów serca, stymulatorów serca z funkcją desynchronizacji (CRT-P), kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD), kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resychronizacji (CRT-D)
 • rozbudowy oraz usuwania układów stymulujących
 • inwazyjnej diagnostyki zaburzeń rytmu serca (inwazyjne badanie elektrofizjologiczne – EPS)
 • ablacji klasycznej prądem o częstotliwości radiowej
 • krioablacji migotania przedsionków
 • badania elektrofizjologiczne i ablacje z użyciem systemu CARTO.
 
Pracownia posiada nowoczesną salę zabiegową wyposażoną miedzy innymi w:
angiograf   
 • zestaw do badań elektrofizjologicznych i ablacji
 • monitory medyczne
 • echokardiograf
 • system CARTO
 • programatory urządzeń
 • monitorowaną salę wybudzeń.
Informacje o oddziale
KOOORDYNATOR
dr n. med. Paweł Szymański
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Anna Kozak,
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 
Lekarze pracujący w Oddziale i Pracowniach
 • lek. Emilia Buszkiewicz
 • lek. Katarzyna Grudzień – Chmielewska
 • lek. Piotr Danielewicz
 • lek. Łukasz Gawiński
 • lek. Włodzimierz Grabowski
 • lek. Anna Klonowska
 • lek. Michał Karczewski
 • lek. Grzegorz Kurpanik
 • lek. Karolina Lebiedzińska
 • lek. Karol Mątowski
 • dr n. med. Arkadiusz Michalski
 • dr n. med. Leszek Popiołek
 • lek. Janusz Puton
 • lek. Igor Skowronek
 • lek. Michał Szawiel
 • lek. Michał Szymczak
 • lek. Tomasz Traczyk

 

LOKALIZACJA
Oddział znajduje się na V piętrze budynku „A”
Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy