Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

KIEROWNIK
dr n. med. Paweł Grochowski – patomorfolog

KOORDYNATOR ZESPOŁU TECHNIKÓW
mgr Andrzej Sołtek

LOKALIZACJA
Zakład Patomorfologii znajduje się w budynku „R”.

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Zakład Patomorfologii jest na liście zakładów licencjonowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów. Oznacza to uzyskanie licencji do wykonywania badań patomorfologicznych o właściwym poziomie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej i autopsyjnej. Licencja ta jest podstawą do rekomendowania placówki do Narodowego Funduszu Zdrowia, jako zakładu zapewniającego odpowiedni standard świadczonych usług. Prowadzimy szkolenia w ramach specjalizacji z patomorfologii. Z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008.

W Zakładzie zatrudnionych jest trzech lekarzy patomorfologów, lekarz medycy, w tym jeden z tytułem doktora nauk medycznych, trzech asystentów oraz ośmioro techników medycznych a także dwóch techników sekcyjnych.

Zakład w swojej strukturze posiada następujące pracownie:

 • histopatologiczną,
 • histochemiczną,
 • immunohistochemiczną,
 • cytologii ginekologicznej.

Zakres świadczonych przez Zakład Patomorfologii usług obejmuje wykonywanie:

 • badań histopatologicznych materiału tkankowego,
 • badań śródoperacyjnych materiału tkankowego,
 • badań cytologicznych materiału złuszczeniowego,
 • badań cytologicznych materiału uzyskiwanego drogą aspiracji cienkoigłowej,
 • badań cytologicznych z płynów z jam ciała, popłuczyn, plwocin,
 • badań cytologii płynnej (LBC),
 • badań histochemicznych,
 • badań immunohistochemicznych,
 • badań sekcyjnych,

oraz :

 • barwienia preparatów histopatologicznych bez oceny mikroskopowej,
 • barwień preparatów histochemicznych bez oceny mikroskopowej,
 • barwień preparatów immunohistochemicznych bez oceny mikroskopowej,
 • barwień preparatów cytologii ginekologicznej bez oceny mikroskopowej,
 • barwień preparatów cytologii płynnej (LBC)

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowy wykaz świadczeń:

1. Badanie histopatologiczne:

1a. składające się z jednego wycinka

1b. składające się z 2-4 wycinków

1c. składające się z 5-6 wycinków

1d. składające się z 7-9 wycinków

1e. składające się z 10-19 wycinków

1f. składające się z 20-39 wycinków

1g. składające się z więcej niż 40 wycinków

2. Badanie histochemiczne:

2a. składające się z 1 wycinka

2b. składające się z 2-3 wycinków

2c. składające się z 4-5 wycinków

2d. składające się z powyżej 6 wycinków

3. Cytologia ginekologiczna

4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC

5.Sekcja zwłok autopsja

6. Konsultacja histopatologiczna

7. Badanie immunohistochemiczne:

7a. składające się z jednego wycinka

7b. składające się z 2 – 3 wycinków

7c. składające się z 4 – 5 wycinków

7d. składające się z powyżej 6 wycinków

8. Badanie śródoperacyjne INTRA

9. Barwienie szkiełek histopatologicznych bez oceny

10. Barwienie szkiełek metodą histopatologiczną bez oceny

11. Barwienie szkiełek metodą immunohistochemiczną bez oceny

12. Barwienie szkiełek cytologii ginekologicznej bez oceny

13. Badanie histopatologiczne – płyny z jamy ciała, plwociny, wycieki, imprinty (wymazy)

14. Wynajęcie sali sekcyjnej

15. Przechowywanie zwłok w chłodni 

16. Cytologia

17. Barwienie szkiełek cytologicznych bez oceny

18. Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oceny

19. Cytologia jednowarstwowa (LBC) bez zawiesiny

20. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną

21. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną bez oceny

22. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną – barwienie immunohistochemiczne P16/Ki67

Termin wykonania badania (usługi):

 • pilne – wykonywane są w ciągu 2 – 3 dni,
 • planowe – wykonywane są w ciągu 5 – 10 dni,
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe  w ciągu  3 dni,
 • śródoperacyjne – wykonywane są w tym samym dniu, w ciągu 15-20 minut od dostarczenia materiału.

Przedstawiony czas trwania badania może być wydłużony poprzez:

 • konieczność dodatkowego utrwalenia: 1 doba,
 • odwapnienie 1 doba,
 • skrawanie dodatkowych preparatów 1 doba,
 • badania histochemiczne 1 doba,
 • badania immunohistochemiczne   1-2 doby.

Uwaga:Na czas upływający od momentu wykonania zabiegu do otrzymania wyniku ma wielki wpływ szybkość przekazania materiału do Zakładu oraz odbioru wyniku. W skrajnych przypadkach może wydłużyć się czas o kilka tygodni.

Cytologia płynna (LBC – ang. liquid base cytology)

Jesteśmy jednym z nielicznych Zakładów Patomorfologii w kraju, który wprowadził do swoich usług diagnostycznych cytologię płynną (LBC – ang. liquid base cytology).

Cytologia płynna (LBC – ang. liquid base cytology) to nowoczesna technika przygotowywania preparatów cytologicznych. Zwiększa szanse na otrzymanie trafnej diagnozy i daje więcej czasu na skuteczne leczenie. W odróżnieniu od cytologii konwencjonalnej, w cytologii płynnej, wymaz z szyjki macicy pobierany jest nie bezpośrednio na szkiełko mikroskopowe, lecz na specjalne podłoże płynne, które podlega dalszej obróbce laboratoryjnej w pracowni. Dzięki takiej obróbce preparaty mikroskopowe są w dużej części pozbawione różnych artefaktów (np. efektu podsuszenia) i niepożądanych elementów (np. krwinek czerwonych, komórek zapalnych, bakterii, śluzu) utrudniających dalszą ocenę mikroskopową.

Badania kliniczne potwierdziły, że Cytologia Cienkowarstwowa jest bardziej czuła i znacznie dokładniejsza niż cytologia tradycyjna.

 • wykrywalność zmian śródnabłonkowych dużego stopnia zwiększona o 64,4%,
 • technika pobrania gwarantuje, że 100% komórek trafi do laboratorium w stanie umożliwiającym zbadanie,
 • z tej samej próbki można wykonać testy w kierunku zakażenia wirusem HPV i bakteriami Chlamydia trachomatis.

Dlaczego należy wykonywać cytologię cienkowarstwową?

To nowa jakość w badaniach cytologicznych pozwala na osiągniecie większej pewności i wiarygodności wyników, a zatem – lepiej chroni Twoje życie i zdrowie. W Europie zachodniej cytologia cienkowarstwowa systematycznie wypiera cytologię tradycyjną. Również w Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecaną (obok tradycyjnej cytologii) w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

Dodatkowe badania jakie można wykonać z tego samego materiału

Z tej samej próbki można wykonać dodatkowe badania w kierunku infekcji wirusem HPV i bakterią Chlamydia trachomatis.

 • HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) to najważniejszy czynnik ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Wyróżnia się wysoko i niskoonkogenne typy wirusa. Badanie metodami biologii molekularnej pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie infekcji oraz określenie onkogenności wykrytego wirusa,
 • Chlamydia trachomatis – zakażenie ta bakteria dotyka 20-40% kobiet do 25 roku życia. Powoduje wiele zespołów chorobowych:
 • u dzieci zakażonych w trakcie porodu: zapalenie spojówek, zapalenie płuc,
 • u mężczyzn: zapalenie cewki moczowej, zapalenie jąder, najądrzy lub prostaty.

Kto powinien wykonywać badanie cytologiczne?

Praktycznie wszystkie kobiety, od momentu podjęcia aktywności seksualnej, powinny regularnie wykonywać badania cytologiczne. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) rekomenduje rozpoczęcie cytodiagnostyki w wieku 25 lat – lub nie później niż w 3 lata po inicjacji seksualnej. Kobiety zaszczepione przeciwko wirusowi HPV oraz te, które przeszły menopauzę również powinny regularnie wykonywać przesiewowe badanie cytologiczne.

źródło: Diagnostyka Laboratoria Medyczne

Dane kontaktowe

Zakład Patomorfologii – Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17 – Kierownik Zespołu Techników

56-641-4635

Zakład Patomorfologii – Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17 – Sekretariat

56-641-4634

Zakład Patomorfologii – Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17 – Sekretariat

56-641-4639

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy