Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można:
  • przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

lub

  • wysłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr 56 641 3412, 56 641 3441 lub 56 641 3473.

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja może zostać odebrana:
  • osobiście (po ustaleniu terminu) w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej (w budynku D, na parterze, w pokoju nr 24) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

lub

  • przesłana Pocztą Polską poprzez usługę Pocztex (za pobraniem) – zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej.

Sposób odbioru dokumentacji należy określić we wniosku.

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  • kopia dokumentacji medycznej (1 strona kopii) – 0,57 zł
  • odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej (1 strona wyciągu lub odpisu) – 16,29 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 3,25 zł
  • udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 150,00 zł.
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy