BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Patron Szpitala

Patron Szpitala

Władysław Biegański – urodził się 28 kwietnia 1857 r. w Grabowie nad Prosną. Był lekarzem internistą, doktorem medycyny, logikiem, filozofem oraz działaczem społecznym. W każdej       z tych dziedzin wyróżniał się jako wybitna postać. W latach 1870 – 1875 uczył się w gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Zaraz po ukończeniu gimnazjum podjął studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1880 roku. Na piątym roku studiów napisał pracę na konkurs zorganizowany przez Wydział Filozofii pt. Porównanie nauki o ideach Locka i Leibniza, za którą otrzymał wyróżnienie.
W latach 1882 – 1883 odbył praktyki w Berlinie i Pradze. Po powrocie do kraju osiadł na stałe w Częstochowie, gdzie otworzył prywatną praktykę.
Został lekarzem szpitalnym i miejskim, w latach 1884–1910 był oddziałowym lekarzem na kolei warszawsko-wiedeńskiej, a w latach 1887 – 1905 pełnił funkcję lekarza fabrycznego    (w fabrykach „Motte” i „Częstochowianka”). Do 1907 roku sprawował urząd dyrektora szpitala miejskiego, który zreorganizował i przekształcił w liczący się ośrodek leczniczo-naukowy regionu. W latach 1901–1917 pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim (którego był inicjatorem i współzałożycielem).
Władysław Biegański był ponadto twórcą i prezesem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (1899–1901) oraz inicjatorem (1906) i pierwszym prezesem Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a także popularyzatorem zagadnień higieny, (w 1901 roku założył Towarzystwo Higieniczne). Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny, szczególnie chorobami zakaźnymi, diagnostyką chorób      i logiką w medycynie. Zajmował się także filozofią medycyny i należał do polskiej szkoły filozofii medycyny. Poświęcił się teorii poznania i genezie moralności. Swoje poglądy określał mianem prewidyzmu. Jego największe dzieła filozoficzne to: „Teoria logiki”, „Traktat                 o poznaniu i prawdzie” i „Prewidyzm i pragmatyzm”. Jako filozof uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej szkoły filozoficzno-lekarskiej.

Zmarł 29 stycznia 1917 roku, został pochowany na częstochowskim cmentarzu Kule.

W dniu 12 czerwca 1953 roku dr Władysław Biegański został patronem Szpitala Miejskiego  w Grudziądzu.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy