Oddziały

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci wykonuje znieczulenia dzieci i ratuje je w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W Oddziale Anestezjologii dla Dzieci zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń dzieciom. Zespół pielęgniarski liczy 10 osób. Oddział obejmuje leczeniem dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia. Wszystkie miejsca udzielania świadczeń są wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami.

Anestezjologia
Stosujemy wszystkie współczesne metody znieczulenia ogólnego i miejscowego:
 • znieczulenia ogólne złożone,
 • znieczulenia dożylne,
 • sedację,
 • znieczulenia przewodowe
 • znieczulenia podpajęczynówkowe,
 • znieczulenia zewnątrzoponowe,
 • blokady splotów nerwowych.
Ponadto:
 • Nadzorujemy postępowanie przeciwbólowe,
 • Konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji, oraz konsultowanie chorych na oddziałach,
 • Udzielanie pomocy – resuscytacja krążeniowo-oddechowa i inne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie kompleksu dziecięcego,
 • Prowadzimy intensywną terapię dzieci w SOR w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, po zatruciach lekami, we wstrząsie septycznym, posocznicą i innymi stanami przebiegającymi  z niewydolnością poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej.

Informacje o oddziale

Koordynator Oddziału

lek. Wojciech Maliński

p.o. Pielęgniarza oddziałowego

Arkadiusz Helt

Lokalizacja
Oddział Anestezjologii dla Dzieci znajduje się na parterze budynku „C”.

Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy