3 lutego 2021

Wznowienie osobistej rejestracji do Poradni Specjalistycznych

Informujemy, że Centralna Rejestracja wznowiła osobistą rejestrację do Poradni Specjalistycznych. Zamieszczamy również zaktualizowaną listę nr tel. do Rejestracji poszczególnych Poradni.

            Informujemy, że Centralna Rejestracja wznowiła osobistą rejestrację do Poradni Specjalistycznych. W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy również zaktualizowaną listę nr tel. do Rejestracji poszczególnych Poradni.
Przypominamy, że w przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego wszelkie zapytania można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej https://bieganski.org/pl/kontakt lub na adres mailowy kancelaria@bieganski.org, podając swój nr tel. oraz Poradnię/ Pracownię, do której chcą się Państwo zarejestrować.

REJESTRACJA – BUDYNEK D
Stanowisko Nr 4  – tel. 56-641-3419
▪️ Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
▪️ Poradnia Endokrynologiczna i Diabetologiczna dla Dzieci
▪️ Poradnia Neurologii Wieku Rozwojowego
▪️ Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
Stanowisko Nr 5 –  tel. 56-641-3432
▪️ Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
▪️ Poradnia Gastroenterologiczna
Stanowisko Nr 6 – tel. 56-641-3429
▪️ Poradnia Otolaryngologiczna
▪️ Poradnia Reumatologiczna
▪️ Poradnia Alergologiczna
▪️ Poradnia Okulistyczna
Stanowisko Nr 7 – tel. 56-641-3423
▪️ Poradnia Urologiczna
▪️ Poradnia Neurologiczna
▪️ Poradnia Kardiochirurgiczna
Stanowisko Nr 8 – tel. 56-641-3425
▪️ Poradnia Neurochirurgiczna
▪️ Poradnia Chirurgiczna
▪️ Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
Stanowisko Nr 9 – tel. 56-641-3424
▪️Poradnia Kardiologiczna
▪️Poradnia Chirurgii Naczyń
▪️Poradnia Kardiologii Inwazyjnej
▪️Poradnia Zaburzeń Rytmu
Stanowisko Nr 10 – tel. 56-641-3427
▪️Poradnia Endokrynologiczna
▪️Poradnia Diabetologiczna
Stanowisko Nr 11 – tel. 56-641-3426
▪️Poradnia Chorób Piersi
▪️Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
▪️Poradnia Chorób Zakaźnych
▪️Poradnia Chirurgii Onkologicznej
▪️Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
▪️Poradnia Patologii Noworodka
▪️Poradnia Osteoporozy
Rejestracja bezpośrednio w Poradni:
▪️ Poradnia Sportowa  56 641 4181
▪️ Poradnia Chirurgii Dziecięcej  56 641 4184
▪️ Poradnia Ginekologiczna  56 641 4185/ 4187
▪️ Poradnia Nefrologiczna  56 641 4394

REJESTRACJA – BUDYNEK O
Stanowisko Nr 1 – tel. 56-641-3428
▪️Poradnia Rehabilitacyjna
▪️Poradnia Wad Postawy
▪️Poradnia Logopedyczna
Stanowisko Nr 2  tel. 56-641-3431
▪️ Zabiegi Rehabilitacyjne – Rejestracja
Stanowisko Nr 3  tel. 56-641-3422
▪️Poradnia Onkologiczna
▪️Ambulatorium Chemioterapii
▪️Poradnia Chorób Płuc

REJESTRACJA – BUDYNEK M  tel. 56-641-4730
▪️ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy