14 marca 2023

W Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej naszego Szpitala włączono chorą do programu leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (NMOSD) jako pierwszą osobę dorosłą w Polsce!

Rozpoczęcie terapii u kolejnych chorych planowane jest jeszcze w najbliższych dniach. 

    Zaburzenia ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia są rzadką, autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, wywołaną przez przeciwciała skierowane przeciwko kanałowi wodnemu akwaporyny-4. W przebiegu NMOSD dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ze szczególną predylekcją do nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. 
Ponad 100 lat temu Eugene Devic opisał ciężkie, ostre jednofazowe zapalenie rdzenia i nerwu wzrokowego – „neuro-myélite optique aiguë”. Przez dziesięciolecia NMO funkcjonowało jako zespół nakładania lub wariant stwardnienia rozsianego bez zajęcia mózgu pod nazwą choroby Devica. 
NMOSD stanowi zaledwie 1-2% wszystkich przypadków zapalno-demielinizacyjnej choroby ośrodkowego układu nerwowego w Europie i USA. Ocenia się, że występuje od 0.7 do 10 osób na 100.000. Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić w każdym wieku, a średnia zachorowania wynosi około 40 lat. Zdecydowanie częściej chorują kobiety. W seropozytywnym NMOSD (z obecnością p/c przeciw AQP4) wskaźnik K:M wynosi 9:1.
Ustalenie tła etiologicznego nastąpiło dopiero w 2004 roku, kiedy to odkryto specyficzne przeciwciała odpowiedzialne za uszkodzenie astrocytów. W następstwie rozwijającego się stanu zapalnego dochodzi do wtórnej demielinizacji i śmierci neuronów.
W przebiegu seropozytywnego NMOSD dominuje 6 podstawowych zespołów klinicznych, z których najbardziej istotne to: zapalenie nerwów wzrokowych oraz zapalenie rdzenia. Przebieg naturalny choroby jest zazwyczaj ciężki. Po pięciu latach około 40% chorych ma ślepotę przynajmniej jednego oka, do 25% pacjentów wymaga pomocy przychodzeniu, a śmiertelność wynosi 10%.
Przez wiele lat w terapii NMOSD panował swoisty nihilizm terapeutyczny, a stosowanie leków immunosupresyjnych wynikało z opracowanego konsensusu na podstawie badań obserwacyjnych. Do przełomu w tym zakresie doszło w 2019 roku, kiedy to zarejestrowano pierwsze leki do terapii seropozytywnego NMO. 
Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów wprowadziło program lekowy B.138 w którym ujęto możliwość zastosowania satralizumabu – przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko receptorowi interleukiny 6 (IL-6 jest jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój procesu zapalnego w przebiegu NMO). Natomiast dzięki niezwykle sprawnemu procesowi kontraktowania przez Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ możliwe stało się rozpoczęcie kuracji u chorych z NMO w Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej w Grudziądzu.
Warto nadmienić, że Oddział Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób neuroimmunologicznych w tym NMOSD, a od sierpnia 2021 r. prowadził terapię chorych na NMO z użyciem satralizumabu w ramach dostępu przedrejestracyjnego. W programie tym brały udział tylko dwa ośrodki w Polsce: Klinika Neurologii WUM w Warszawie i Oddział Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Rozpoczęcie terapii u kolejnych chorych planowane jest jeszcze w tym i przyszłym tygodniu. 
W celu uzyskania informacji o kwalifikacji do programu prosimy o kontakt z sekretariatem Oddziału pod nr tel. 56 641 4451.


Poniżej szczegółowe informacje, dotyczące programu lekowego B.138Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy