1 czerwca 2021

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu pt. Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych

Nagrody

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu.

                                                                                            Grudziądz, dnia 01.06.2021 r.
                                                                                            Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zaproszenia do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu pn. Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
          Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru oferty Inventage Sp. z o. o., Budynek Central Tower 81, Aleje Jerozolimskie 81, X Pietro, 02-001 Warszawa oraz unieważnia zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu pn. Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wyjaśniam, że z powodu błędu pracownika Zamawiający otrzymał do oceny tylko jedną ofertę firmy Inventage Sp. z o.o., Budynek Central Tower 81, Aleje Jerozolimskie 81, X Pietro, 02-001 Warszawa, podczas gdy do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Zamawiający nie może powtórzyć czynności otwarcia ofert, gdyż termin upłynął w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 14:00, w związku z powyższym obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie zaproszenia do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu pn. Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy