27 lipca 2021

TOPSOR – Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Od 1 lipca br. w naszym Szpitalu funkcjonuje  system TOPSOR, czyli. Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Przybliżamy jego funkcjonowanie oraz obraz kolejnych etapów po zgłoszeniu się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

TOPSOR, czyli Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to system funkcjonujący w naszym Szpitalu od 1 lipca br., który ma na celu usprawnienie obsługi pacjentów na SOR-ach oraz skrócenie kolejek oczekiwania na przyjęcie. Zainstalowany sprzęt umożliwia m. in. sprawdzanie jak długo pacjent czeka na pierwszy kontakt z lekarzem.

Dziś przybliżamy Państwu funkcjonowanie systemu TOPSOR oraz obraz kolejnych etapów po zgłoszeniu się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

1. Osoba, która samodzielnie zgłosi się do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (pacjent dorosły lub z dzieckiem) pobiera bilet w automacie biletowym z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do Oddziału. Za osoby przywiezione karetką bilet pobiera personel Zespołu Ratownictwa Medycznego.

2. Po pobraniu biletu następuje ocena pacjenta pod względem ustalenia priorytetu udzielenia świadczenia zdrowotnego tzw. segregacja medyczna, którą przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz, poprzez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie staniu zdrowia osoby/ewentualne wykonanie dodatkowych badań. 
O kolejności zaopatrzenia pacjenta nie decyduje jego czas zgłoszenia się do SOR-u, ale jego stan kliniczny. W wyniku tzw. segregacji medycznej pacjent przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii, zwanych „kategorią pilności”:
kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.
Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR-u do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

3. Osoba dorosła lub dziecko rejestrowane jest przy wyznaczonym stanowisku rejestracji medycznej. 

4. Następnie oczekuje na pierwszy kontakt z lekarzem oraz kolejne etapy udzielenia świadczeń zdrowotnych. 
Pacjenci, którzy zgłosili się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego samodzielnie oraz przywiezieni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego pozostają pod opieką pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pobrania biletu, a jej wyniki odnotowywane są w dokumentacji medycznej. Wszystkie czynności wobec pacjenta zapisywane są również w systemie.


Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy