Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Teleporady - Szpital Grudziądz
21 kwietnia 2020

Teleporady

Informujemy, że podczas pandemii większość naszych poradni udziela pacjentom teleporady. Poniżej publikujemy informacje, które poradnie i w jaki sposób udzielają porad telefonicznie.

Oddział Chirurgii Naczyń
Teleporady udzielane są codziennie, od poniedziałku do piątku, w terminach i godzinach umówionych wizyt zgodnie z harmonogramem rejestracji.
Porady udzielane są pod numerami telefonów 56 641 4080, 4082, 4088. 
Pielęgniarka poradni chirurgii naczyniowej informuje pacjentów w dniu poprzedzającym, że lekarz będzie udzielał porady telefonicznie w godzinach pracy poradni – tel. 56 641 4108. 
Lekarz sam kontaktuje się z pacjentem.
Poradnia Neurochirurgiczna

Teleporady są udzielane od poniedziałku do czwartku, zgodnie z harmonogramem.
Porady realizuje lekarz Specjalista Neurochirurgii Jarosław Wrzyszcz.
Lekarz sam kontaktuje się w godzinach od 09:00 do 12:00 z pacjentami zarejestrowanymi do Poradni Neurochirurgicznej w danym dniu.
W pozostałych godzinach pracy dopołudniowej udziela także porad pacjentom, którzy kontaktują się sami.
Nr telefonu, pod którym udzielane są teleporady: 56 641 4145
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

Teleporady udzielane są codziennie pod numerem telefonu 56 641 4133,  w terminach i godzinach umówionych wizyt – zgodnie z harmonogramem rejestracji, jak również poza nim (każdy pacjent, który dzwoni otrzymuje informację zwrotną od pielęgniarki lub lekarza)
Porady są udzielane zarówno poprzez kontakt telefoniczny lekarza z pacjentem oraz pacjenta z lekarzem.
Centrum Leczenia Cukrzycy

Teleporady udzielane są w terminach i godzinach umówionych wizyt zgodnie z harmonogramem rejestracji.
Lekarz lub pielęgniarka kontaktuje się z pacjentami, porad udziela się także poza harmonogramem, na telefon od pacjenta, który w danym momencie potrzebuje pomocy.
Udzielane są porady odnośnie modyfikacji leczenia, porady dietetyczne, postępowania w przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych przy podejrzeniu koronawirusem, wystawiane są e-recepty, zlecenia na zestawy infuzyjne, zbiorniczki i sensory niezbędne do leczenia przy pomocy osobistej pompy insulinowej.
Teleporad udzielają:
Lek. Hanna Mirecka codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
Lek. Maciej Gross środa w godz. 10:00 – 12:00
Lek. Ewa Smolarek -Bukowska wtorek w godz. 10:00 – 13:00
Telefony 56 641 4369 lub 56 64 14368
Poradnia Endokrynologiczna

Teleporady udzielane są pacjentom zarejestrowanym, w godzinach pracy poradni. W dniu zarejestrowanej wizyty kontaktujemy się z pacjentem, pacjenci, którzy chcą skorzystać z teleporady otrzymują nr telefonu, pod którym dostępny jest lekarz lub pielęgniarka. Również lekarze sami dzwonią do chorych.
Teleporad udzielają :
dr Wojciech Łada – czwartek w godz. 11.00-14.00; piątek w godz. 8.00-12.00 tel. 56 641-4432
dr.Ewa Smolarek-Bukowska – poniedziałek w godz. 11.00-14.00; wtorek w godz. 11.00-13.00 tel. 56 641-4432
Teleporady w Por. Diabetologicznej wg. ustalonych tam zasad
dr Beata Grabowska – poniedziałek w godz. 8.00-12.00; wtorek 8.00-12.00 tel. 56 641-3790, 56 641-3791
dr Maciej Gross – poniedziałek ,wtorek, czwartek w godz. 9.00-13.00; piątek w godz. 8.00-10.00 tel. 56 641 4438
dr Marta Grabowska – (od maja) wtorek w godz.8.00-11.30; środa w godz. 11.00-14.00 tel. 56 641 4432
pielęgniarka -tel. 56 641-4434
W związku z tym, iż na daną godzinę w harmonogramie zarejestrowanych jest 2-3 pacjentów (większa ilość przyjęć niż przewiduje harmonogram) nie możliwa jest teleporada o godzinie podanej pacjentowi przy rejestracji.
Poradnia Chorób Piersi i Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Teleporady udzielane są zgodnie z harmonogramem umówionych wizyt przez rejestrację, w poniższych godzinach. Dodatkowo będą udzielane teleporady pacjentom, którym termin minął.
Lekarz sam kontaktuje się z pacjentem.
Od 15.04.2020 r. – Poradnia Chorób Piersi – tel. 56 641 4071, 4074
– poniedziałek – 9.00-12.00 – dr Danielewicz
– wtorek – 10.00-13.00 – dr Wrzyszcz
– środa – 9.00-12.00 – dr Danielewicz
– czwartek – 10.00-13.00 – dr Wrzyszcz
– piątek – 9.00-12.00 – dr Wrzyszcz
– we wtorki – 9.00-11.00 – Poradnia Chirurgii Onkologicznej – dr Wolff – tel. 56 641 4074, 606994186
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Teleporady są udzielane w następujący sposób – dzień wcześniej nawiązywany jest telefoniczny kontakt z pacjentem celem ustalenia czy pacjent życzy sobie rozmowy z lekarzem czy tylko kontynuacji ustalonego leczenia. W dniu zaplanowanej wizyty pacjent o umówionej porze dzwoni do poradni i zgodnie z wcześniejszym ustaleniem albo otrzymuje kod recepty albo dodatkowo rozmawia z lekarzem.
Harmonogram pracy lekarzy:
Anna Sawkiewicz w poniedziałki i środy od godz.9.00 do zakończenia zgodnie z rejestracją pod nr tel. 56 641 4730, 56 641 4723
Barbara Wata w środy od 8.00 do zakończenia, w razie konieczności w pozostałe dni tygodnia pod nr tel. 56 641 4730, 56 641 4722 lub osobiście
Agnieszka Racinowska we wtorki od 15.30 pod nr tel. 56 641 4730, 56 641 4723
Sławomir Biedrzycki w środy od 15.00 pod nr tel. 56 641 4723, 56 641 4730,
Dorota Dentkowska w czwartki od 8.00 pod nr tel. 56 641 4730, 56 641 4723
Joanna Kufel udziela teleporad psychologicznych we wtorki i czwartki od 8.00 zgodnie z rejestracją pod nr telefonu 600282357
Poradnia Psychologiczna

Dzień wcześniej nawiązywany jest kontakt z pacjentem celem ustalenia czy pacjent decyduje się na rozmowę telefoniczną z psychologiem czy rezygnuje z wizyty.
Natalia Gajtkowska-Biegalska – zgodnie z rejestracją w czwartki od 14.00 pod nr telefonu 603214812
Szymon Kufel – zgodnie z rejestracją w piątki od 8.00 pod nr telefonu 662149058
Poradnia Patologii Noworodka 

Teleporady udzielane są w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00 pod nr tel. 56 641 4292. Porad udziela lekarz dyżurny neonatolog. W sytuacjach naglących, kiedy niemożliwe jest wykonanie USG głowy bądź badanie krwi noworodka, kierujemy do Poradni Patologii Noworodka w Toruniu tel. 056 679 4800 lub Bydgoszczy tel. 459 595 021 celem dalszej opieki.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Teleporady odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy.
Wszystkie wizyty psychologiczne realizowane są telefonicznie we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 12:00 w Oddziale Psychiatrii Dziennego Pobytu pod tel. 56 641 4725 lub 56 641 4726. Psychologicznych teleporad udzielają pani mgr Natalia Jezierska i pan mgr Robert Bulczyński.
Psycholodzy z tygodniowym wyprzedzeniem dzwonią do pacjentów z informacją o mającej się odbyć teleporadzie. 
Psycholog sam kontaktuje się z pacjentem.
Teleporady lekarskie realizują:
lek. Maria Morawska we wtorki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 13:00 w Oddziale Psychiatrii dziennej dla Dorosłych pod nr tel. 56 641 4721.
lek. Hanna Biskupiak we wtorki i czwartki zgodnie ze swoim harmonogramem pracy, natomiast w środy realizuje porady pacjentów zarejestrowanych do lek. Sz. Magnuszewskiego i lek. R. Jagusia w godz. od 8:00 do 13:00 pod nr. tel. 56 641 4521.
Lekarze sami dzwonią do zarejestrowanych pacjentów.
Poradnia Onkologiczna 

Poradnia udziela teleporad oraz obsługuje pacjentów zgłaszających się indywidualnie od poniedziałku do piątku. Lekarze przyjmują zgodnie z harmonogramem pracy.
Lekarze dzwonią do pacjentów od 8:00 do 14:00, z nr tel: 56 641 4473  zapisanych na dany termin informując o dalszym postępowaniu, ustalają dalszy termin kontroli, zlecają badania laboratoryjne, ustalają terminy radioterapii i w razie potrzeby wystawiają e-recepty. 
Pacjenci z nowymi kartami DILO przekierowywani są do innych ośrodków na diagnostykę i przyjmowani po konsyliach do leczenia w Naszym Oddziale. Pacjenci przyjmowani są na zabiegi w postaci: wlewu dożylnego chemioterapii ,płukania portów naczyniowych oraz podania hormonoterapii w Ambulatorium Chemioterapii oraz Oddziale Onkologii Klinicznej. 
Poradnia  Leczenia Uzależnień

Prowadzący porady – Katarzyna Wiśniewska. Udziela świadczeń on – line zgodnie z poniższym harmonogramem 
Poniedziałek – od 08:00 do 14:00
Wtorek – od 12:00 do 18:00
Środa – od 8:00 do 14:00
Czwartek – od 08:00 do 14:00
Piątek – od 08:00 do 14:00
Sesje psychoterapeutyczne realizowane są na rzecz pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta. 
Sesje umawiane są poprzez wykonanie telefonu do pacjenta i ustaleniu z nim dogodnego terminu rozmowy w ramach w/w godzin. 
Poradnia urologiczna 
Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00 lub 15:00 (w zależności od ilości porad) pod nr telefonu 56 641 4158 lub 56 641 4159. 
Teleporada lekarska poprzedzona jest telefonem od pracownika oddziału cele uprzedzenia pacjenta i potwierdzenia rozmowy z lekarzem. 
Godziny, w których dzwoni lekarz nie zawsze pokrywają się z godzinami wcześniejszej rejestracji, zależy to od liczby pacjentów i czasu trwania teleporad.
Poradnia nefrologiczna
Poradnia świadczy usługi teleporady po wcześniejszym zgłoszeniu przez pacjenta takiej potrzeby. Lekarz kontaktuje się z pacjentem poza harmonogramem. 
*Zastrzegamy możliwość zmian w sposobach udzielania teleporad z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację w naszej lecznicy. 

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy