7 listopada 2017

Szukamy specjalisty ds. zamówień publicznych

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych.

Szukasz pracy? A może chcesz ją zmienić? Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.


1. Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

– wykształcenie wyższe,

– praktyczna znajomość przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych,

– doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych, najlepiej w branży szpitalnej,

– obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Dodatkowe umiejętności i kompetencje:

– umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,

– samodzielność, rzetelność, szybkie przyswajanie wiedzy,

– dobra organizacja pracy,

– umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

– przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych,

– opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

– udział w pracach komisji przetargowych,

– prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań,

– przygotowywanie planów i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

– CV i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy złożyć na adres mailowy sekretariat.dyrekcja@bieganski.org w terminie do 17 listopada.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy