5 stycznia 2012

Szpital Zdobył Kolejne Pieniądze z UE

Od kwietnia trwały prace nad kolejnymi dwoma projektami dofinansowanymi przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w działaniu 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Konkursy dotyczyły schematów: opieki zdrowotnej w zakresie: opieki długoterminowej, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także schematu: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego w lipcu pozytywnie przeszedł ocenę formalną a w listopadzie merytoryczną wniosków o dofinansowanie obydwu projektów:

„Modernizacja zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu i Brodnicy”

„Rozbudowa obiektów rehabilitacji stacjonarnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu i Brodnicy wraz z wyposażeniem”

Jednocześnie Szpital otrzymał pozytywna decyzję Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania i pozyskał prawie cztery miliony złotych ze środków unijnych, z przeznaczeniem na remont, budowę i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji oraz ZPO i OMP w Grudziądzu oraz Brodnicy. Obecnie projekty znajdują się na etapie podpisywania umów o dofinansowanie.
N.Napierska

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy