Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Szpital zatrudni radiologów. Czekamy na oferty - Szpital Grudziądz
8 stycznia 2018

Szpital zatrudni radiologów. Czekamy na oferty

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konkurs dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
– wykonywania opisów badań radiologicznych, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii
oraz
– pełnienia stacjonarnych dyżurów lekarskich w Zakładzie Radiologii Ogólnej
i Diagnostyki Obrazowej.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. 
Proponowany czas trwania umowy: 11 miesięcy.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 lutego 2018 r.
Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Dział Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia
8 stycznia  2018 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr, pok. nr 107 w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 stycznia 2018 r. w Dziale Kadr.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy