29 lipca 2012

Szpital walczy o poszanowanie praw pacjenta

Od lutego trwa spór Regionalnego Szpitala Specjalistycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia o poszanowanie prawa podatników, którymi są pacjenci placówki.

Polityka, jaką stosuje NFZ jest rozbieżna z potrzebami osób leczących się w Grudziądzu, jak i w całym regionie. Za świadczenia zdrowotne, które nie są limitowane, zgodnie z ustawą, NFZ musi niezwłocznie dokonać zapłaty. Systematycznie tego nie czyni, ponieważ centrala w Warszawie nie przyznaje regionowi odpowiedniej ilości środków finansowych. Dyrektor Marek Nowak podejmował wielokrotnie próby dialogu, organizując spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewody, oraz z parlamentarzystami, które jak do tej pory nie przyniosły oczekiwanego skutku. Nadal, co zadziwiające, instytucja państwowa zarządzająca środkami publicznymi działa niezgodnie z prawem. Co gorsza, jest to tolerowane przez parlamentarzystów, na których głosy oddawali przecież także pacjenci. W związku z taką sytuacją Dyrektor Marek Nowak, udzielając wywiadu dla TVSM i innych mediów, zwrócił się z prośbą do mieszkańców Grudziądza i nie tylko, aby uczestniczyli w prawach, jakie się należą Szpitalowi. Dyrektor oświadczył, o czym wielokrotnie wcześniej już mówił, iż ma świadomość, że pobieranie opłat od pacjentów jest niezgodne z prawem ( z wyjątkiem świadczeń regulowanych odrębnymi przepisami, jak w przypadku Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych). Natomiast od sierpnia, JEŻELI NIE DOJDZIE DO POROZUMIENIA Z NFZ , Szpital zmuszony będzie wystawiać pacjentom faktury, które powinny zostać odesłane przez płatnika do NFZ lub biura poselskiego posła, na którego pacjent głosował. Odpowiedzialność za problem, który dotyka pacjentów, odnośnie świadczeń zdrowotnych, powinna ponosić instytucja, która przyczyniła się do permanentnych naruszeń praw pacjenta. Szpital nie może być bankiem udzielającym kredytu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jest to niestety pokłosie złej polityki finansowej prowadzonej przez poprzedniego prezesa NFZ.
Dyrektor Szpitala Marek Nowak wyraża ogromne nadzieje, że Szpital otoczony jest, jak zawsze, przez pacjentów, będących przyjaciółmi i zwolennikami budowania wspólnoty grudziądzkiej placówki. Wyrozumiałość pacjentów w trakcie trwających rozmów z NFZ, oraz wspólne dążenie do lepszej dostępności świadczeń medycznych, będzie najlepszym wsparciem na drodze do rozwiązania konfliktu.
Obecnie trwają obiecujące rozmowy z NFZ i być może jeszcze w sierpniu zostaną podjęte decyzje, które usatysfakcjonują pacjentów i będą w pełni zgodne z ich prawami do opieki zdrowotnej.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy