21 grudnia 2020

Szczepienia przeciw COVID-19 – AKTUALIZACJA

Pracownicy Szpitala w Grudziądzu mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 22 grudnia 2020 r. do godz. 12:00, natomiast pracownicy pozostałych placówek medycznych do 24 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin przesyłania oświadczeń o chęci przystąpienia do szczepień pracowników ochrony zdrowia do 28 grudnia 2020 r. 

Pracownicy Szpitala w Grudziądzu mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 22 grudnia 2020 r. do godz. 12:00, natomiast pracownicy pozostałych placówek medycznych do 24 grudnia 2020 r. do godz. 14.00, w postaci zaszyfrowanego pliku .xls na adres szczepienie@bieganski.net.pl
Hasło do pliku należy podać telefonicznie pod nr 56 641 3407
W mailu należy przesłać również podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  podpisane przez osoby zgłaszające chęć zaszczepienia się w naszej placówce. Skany oświadczeń należy przesłać w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku należy podać telefonicznie na wyżej wskazany numer.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są:
  1. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym sanitarno-epidemiologicznych,
  2. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  3. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  4. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  5. osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  6. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących  z podmiotem, przebywającym w trybie ciągłym w podmiocie. 

Szczepienie jest dobrowolne, w każdej chwili można wycofać swoją zgodę, bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy