5 kwietnia 2022

Stawiamy na opiekę koordynowaną nad pacjentem kardiochirurgicznym

Dzięki wprowadzonemu w naszym Szpitalu systemowi koordynowanej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym pacjenci ze złożonymi wadami serca i naczyń krwionośnych objęci są kompleksową opieką medyczną. 

Dzięki wprowadzonemu w naszym Szpitalu systemowi koordynowanej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym pacjenci ze złożonymi wadami serca i naczyń krwionośnych objęci są kompleksową opieką medyczną. 
Jeszcze 3 lata temu koordynowana opieka pozostawała w sferze planów naszych medyków, a przyszłość grudziądzkiej kardiochirurgii stała pod znakiem zapytania. 
Dzisiaj, dzięki współpracy personelu Oddziału Kardiochirurgicznego, Oddziału Kardioanestezjologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej pacjent zostaje objęty kompleksową opieką medyczną, pozwalającą  na jego szybszy powrót do zdrowia po zabiegu kardiochirurgicznym.
Na czym polega opieka koordynowana realizowana przez wyżej wymienione oddziały?

Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym,  przekazywany jest pod opiekę personelu medycznego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej. W oddziale tym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjenta. Rehabilitacja ta kontynuowana jest w warunkach domowych w ramach hybrydowej rehabilitacji domowej, z wykorzystaniem monitorowania pacjenta za pomocą systemów telemedycznych. Mówiąc wprost, po opuszczeniu oddziału pacjent ćwiczy w domu, a parametry pracy jego serca na bieżąco monitorowane są zdalnie przez nasz personel medyczny. Dzięki temu, w każdym momencie pacjent może uzyskać informację o konieczności modyfikacji intensywności ćwiczenia lub też może zostać wezwana pomoc medyczna do pacjenta, jeśli byłaby taka potrzeba. 
Jednym z głównych filarów koordynowanej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym jest Oddział Kardiochirurgiczny, który posiada niezbędne warunki do wykonywania wysokospecjalistycznych procedur. Możliwe jest to dzięki wysokim kwalifikacjom naszej kadry medycznej, ale także dzięki ciągłemu dostępowi do nowoczesnej sali hybrydowej.
W Oddziale Kardiochirurgicznym przeprowadzane są zarówno rutynowe zabiegi angioplastyki wieńcowej, jak również najbardziej skomplikowane zabiegi wad strukturalnych, wad wrodzonych i ablacje.
W I kwartale 2022 r. oddział wykonał już 109 zabiegów, w tym:
  • 61 pomostowań aortalno-wieńcowych – CABG,
  • 11 operacji zastawki aortalnej – AVR,
  • 2 operacje zastawki mitralnej – MVR,
  • 11 operacji zastawki aortalnej z jednoczasowym pomostowaniem aortalno-wieńcowym AVR+CABG oraz 5 MVR+CABG
  • 4 zabiegi wewnątrznaczyniowe,
  • 7 operacji tętniaków,
  • 2 operacje pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej – VSD,
  • 6 operacji leczenia guzów serca i innych zabiegów kardiochirurgicznych.
W 2021 roku Oddział Kardiochirurgiczny wprowadził także małoinwazyjne bajpasy MIDCAB oraz skutecznie wykonał 4 operacje wszczepienia protezy biologicznej zastawki w pozycję aortalną metodą TAVI, o której finansowanie Szpital obecnie zabiega w NFZ.
Nasz Oddział Kardiochirurgiczny jest jednym z 3 ośrodków kardiochirurgicznych w województwie kujawsko-pomorskim. W pierwszym kwartale 2022 r. 40% pacjentów oddziału stanowili mieszkańcy Grudziądza i okolic, 28% mieszkańcy Torunia i powiatu toruńskiego, 21% mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego , pozostałe 11% stanowili mieszkańcy województwa dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Cieszymy się, że wprowadzone zmiany organizacyjne oraz stały rozwój zakresu udzielanych świadczeń w wyżej wymienionych oddziałach pozwalają na zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym, ale także powodują, że oddziały te sumarycznie wypracowują dodatni wynik finansowy. 
Dziękujemy personelowi medycznemu tych oddziałów za ogromne zaangażowanie w rozwój naszej Placówki. 
Na zdjęciu poniżej prezentujemy kadrę zarządzającą wymienionymi w poście oddziałami. 
Od lewej: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgicznego: mgr Wioletta Winnicka, Koordynator Oddziału Kardiochirurgicznego: lek. Marian Burysz, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardioanestazjologii: mgr Monika Janusz, Koordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej: dr hab. n. med. Maciej Bieliński, Pielęgniarka Oddziałowa: mgr  Marlena Misiaszek. 
Niestety na zdjęciu zabrakło Koordynatora Oddziału Kardioanestezjologii: lek. Marcina Fischera.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy