13 listopada 2023

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

                              Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Nazwa projektu:   „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem

                              diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.”

                              Umowa nr 5/13/10/2020/656/394 z dnia 17.09.2021 r.

Wartość dofinansowania:     218 782,30 zł

Całkowity koszt inwestycji:   226 969,00 zł

Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca        i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy