11 lutego 2021

Program "Wspieraj Seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu po raz kolejny przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70. roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

Realizację programu przewiduje się do 31.03.2021 r. 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu po raz kolejny przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70. roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. Osobom starszym oferowana jest pomoc w zrobieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa Senior.
Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępniana danych wrażliwych), wyprowadzić psa itp.
Usługa wsparcia może być świadczona maksymalnie jeden raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, którego realizację przewiduje się do 31.03.2021 r.
Z Programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
W celu skorzystania z ww. Programu należy kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ramach Programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów –  22 505 1111 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 pod nr tel. 56 69 68 765 lub 764.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy