16 marca 2021

Poradnie kardiologiczne dla dorosłych

Funkcjonowanie Poradni Kardiologicznej, Poradni Zaburzeń Rytmu oraz Poradni Kardiologii Inwazyjnej. 

    Kontynuujemy prezentację poradni specjalistycznych w dziedzinie kardiologii. 
Przedstawiamy Państwu nasze poradnie kardiologiczne dla dorosłych.  
W skład poradni kardiologicznych wchodzą:
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradni Kardiologii Inwazyjnej
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
 • Pracownia Echokardiograficzna
 • Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych
 • Pracownia kontroli stymulatorów, kardiowerterów i układów resynchronizujących

Lokalizacja
Poradnie zlokalizowane są w na drugim piętrze, budynku D Szpitala.
Zajmują gabinety: 203, 204, 205, 205a, 217, 218.
Godziny przyjęć
Poradnie funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Rejestracja: 
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania. 
Do poradni kardiologicznych można zarejestrować się:
 • osobiście lub przez osoby upoważnione w Centralnej Rejestracji, w bud. D, na parterze, przy stanowisku nr 9
 • telefonicznie pod numerem 56 641 3424
Telefon bezpośredni do poradni – 56 641 4423

Kadra lekarska
 • dr n. med. Paweł Szymański
 • lek. Katarzyna Grudzień – Chmielewska
 • lek. Piotr Danielewicz 
 • lek. Łukasz Gawiński
 • lek. Włodzimierz Grabowski
 • lek. Michał Karczewski
 • lek. Grzegorz Kurpanik
 • dr n. med. Arkadiusz Michalski
 • lek. Karolina Lebiedzińska
 • lek. Norbert Markiel
 • lek. Joanna Ostrowska Nowak
 • dr n. med. Leszek Popiołek 
 • lek. Janusz Puton
 • lek. Michał Szawiel
 • lek. Tomasz Traczyk

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Prowadzi diagnostykę w zakresie: 
 • choroby niedokrwiennej serca, 
 • niewydolności krążenia, 
 • nadciśnienia tętniczego, 
 • omdleń, 
 • kardiomiopatii, 
 • wad serca. 

PORADNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
Poradnia obejmuje opieką pacjentów po angioplastykach wieńcowych, przezskórnych zamknięciach uszka lewego przedsionka oraz przezskórnych zamknięciach ubytków przegrody międzyprzedsionkowej.
W poradni dokonuje się także kwalifikacji pacjentów do powyższych zabiegów. 

PORADNIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA
W Poradni wykonuje się diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, kwalifikując chorych do zabiegów wszczepień urządzeń (stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów serca, układów resynchronizujących pracę serca) oraz do badań elektrofizjologicznych i ablacji.
W Poradni wykonuje się także kontrolę wszczepionych urządzeń oraz kontrolę pacjentów po zabiegach ablacji.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy