22 października 2018

Październik miesiącem walki z rakiem piersi – 2018-10-22

W sobotę 27.10.2018 r.od godz. 09:00 do 13:00
Grudziądzki Szpital zaprasza na bezpłatne badania 
Sprawdź czy kwalifikujesz się na mammografię oraz cytologię (finansowane przez NFZ)
Bez rejestracji. Należy mieć ze sobą dowód tożsamości, skierowanie nie jest potrzebne.
Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. To sprzyjająca okoliczność by    przypomnieć tematykę dotyczącą profilaktyki, rozbudzając równocześnie świadomość zdrowotną kobiet, która przyczynia sią do podjmowania przez nie właściwych działań na rzecz wczesnej diagnostyki onkologicznej.  
W związku z tym przypominamy o konieczności regularnego wykonywania samobadania piersi oraz do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach proponowanych programów zdrowotnych., a także zwracamy uwagę na znaczenie właściwego (zdrowego) stylu życia w zapobieganiu wielu chorobom, w tym nowotworowym. 
Rak piersi to jedna z najczęściej występujących chorób nowotworowych wśród kobiet. Główną przyczyną tego, że tak dużo kobiet nadal nie udaje się uratować jest zbyt późne wykrycie choroby (w okresie jej klinicznego zaawansowania).

Przyczyny powstawania nowotworów nie są znane, ale istnieje wiele czynników ryzyka zachorowania na te choroby. Informuje o tym publikacja „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.

Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem to:

Zapobieganie zachorowaniom.
Wczesne wykrywanie.   
Wczesne podjęcie leczenia.                                                                                            

Zestaw zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem informuje w jaki sposób możemy wpływać na zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Zawiera 11 zasad, których respektowanie pomaga ustrzec się zachorowania na nowotwory, bądź wykryć je we wczesnym stadium rozwoju, zwiększając jednocześnie szansę na wyleczenie.

Osiem zasad dotyczy profilaktyki pierwotnej, która ma bezpośredni związek z naszym stylem życia. Wytyczne te zalecają dokonywanie właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia – wybór zachowań sprzyjających zdrowiu i eliminację tych, które zdrowiu szkodzą. Wykazują, iż poprzez właściwe działania ograniczamy narażenie na czynniki ryzyka zachorowania m.in. na choroby nowotworowe.

Profilakyka pierwotna – zapobieganie chorobie jeszcze przed jej powstaniem poprzez odpowiednie zachowania, pozwalające na ograniczenie narażenia na czynniki ryzyka (np: eliminacja palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, racjonalne odżywianie, wdrażanie coddziennej aktywności ruchowej……).
Poprzez przstrzeganie tych zasad w znaczny sposób zmniejszymy czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory.
Trzy zasady dotyczą profilaktyki wtórnej, na którą składają się programy badań przesiewowych. Ich celem jest wczesne wykrycie chorób nowotworowych, a także zdiagnozowanie zmian, które nie leczone mogą doprowadzić do powstania nowotworu.
Profilakyka wtórna – wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium, w celu szybszego podjęcia właściwego leczenia, gwarantującego wysokie prawdopodobieństwo trwałego wyleczenia, a także zapobieganie zgonom.

W ramach profilaktyki wtórnej Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu realizuje onkologiczne programy profilaktyczne m.in. w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz    w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach których wykonujemy bezpłatne badania: 
1)mammograficzne, na które zapraszamy
kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania, w wieku od 50 do 69 roku życia (raz na 2 lata) – program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
grudziądzanki (dodatkowo) w przedziale wiekowym od 40 do 49 i od 70 roku życia (z grupy podwyższonego ryzyka) – program jest finansowany przez Gminę Miasto Grudziądz.         
                                                                                                            
2)cytologiczne, na które zapraszamy kobiety w wieku od 25 do 59 roku życia (raz na 3 lata) – program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia Badania profilaktyczne nie chronią przed zachorowaniem, ale pełnią ważną rolę w prewencji chorób nowotworowych. W wielu przypadkach pozwalają wykryć nowotwór we wczesnym stadium rozwoju, stwarzając szansę na skuteczne leczenie.
Duże znaczenie w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi, poza powyżej wymienionymi badaniami, odgrywa regularne samobadanie piersi. Samodzielne badanie piersi to comiesięczna praktyka badania własnych piersi w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zmian. W załączeniu instrukcja dotycząca samobadania piersi. 
Z okazji miesiąca walki z rakiem piersi na badanie mammograficzne zapraszamy w dodatkowy dzień tygodnia – w sobotę 27.10.2018 r. Oczekujemy na Panie w Pracowni Mammograficznej (II piętro, gabinet 241). 
W Poradni Ginekologicznej będzie także możliwość wykonania badania cytologicznego (parter, gabinet 009). 

Na badanie w tym dniu nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Skierowanie nie jest potrzebne. Konieczny jest dowód osobisty.

W celu propagowania zachowań prozdrowotnych, w powyżej wymienionych godzinach, zorganizowane będzie stoisko informacyjno-edukacyjne. Prowadzona będzie dystrybucja ulotek, kodeksów walki z rakiem. Prowadzony będzie także indywidualny instruktaż samobadania piersi. 
Mamy nadzieję, że miesiąc walki z rakiem piersi będzie dla Pań właściwym czasem na skorzystanie z proponowanych badań profilaktycznych, by uzyskać spokój i upewnić się, że jesteście zdrowe oraz początkiem dokonywania właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia – wybór zachowań sprzyjających zdrowiu i eliminację tych, które zdrowiu szkodzą. 
Prosimy Panie, spełniające powyżej wymienione kryteria, o przyjęcie zaproszenia i udział w proponowanych badaniach w sobotę 27.10.2018 od godziny 09.00 do 13.00
Serdecznie zapraszamy.  
Opracowane m.in. na podstawie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Pełne wydanie publikacji na stronie internetowej:www.kodekswalkizrakiem.pl

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy