18 lutego 2022

Parking Szpitala – bardziej przyjazny pacjentom

Funkcjonalność, bezpieczeństwo, niższe koszty to najważniejsze cele zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu parkingu Szpitala.

Funkcjonalność, bezpieczeństwo, niższe koszty to najważniejsze cele zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu parkingu Szpitala.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego prowadzi postępowanie przetargowe w zakresie wyłonienia profesjonalnego operatora parkingu.

Oferty można było składać do dziś tj. 18 lutego br. do godz. 12.00. Zgłosiło 7 oferentów.
Pracownicy i Dyrekcja Szpitala od wielu miesięcy obserwują narastające problemy związane z funkcjonowaniem parkingu, takie jak parkowanie w dowolnych i często niedozwolonych miejscach, dewastowanie trawników, chodników, zastawianie dróg przeciwpożarowych.
– „Czas na wprowadzenie kompleksowego i nowoczesnego systemu obsługi parkingu przez profesjonalnego operatora. Obecne rozwiązania są przestarzałe i nieefektywne.
W przetargu postawiliśmy bardzo konkretne i wysokie oczekiwania, które zagwarantują odpowiedni poziom obsługi, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Przewidujemy również istotne obniżenie kosztów funkcjonowania parkingu dla Szpitala.” – mówi Maciej Hoppe, Dyrektor Szpitala.
Na początku lutego br. opublikowaliśmy informację o postępowaniu na wyłonienie operatora parkingu Szpitala. Zgodnie z przedstawionymi wymogami wybrany operator będzie musiał zainstalować na swój koszt co najmniej 16 sztuk nowych parkometrów renomowanej światowej marki, wyposażonych w minimum następujące możliwości: 
  • płatność gotówką,
  • płatność kartą bankową,
  • płatność BLIK,
  • płatność za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
  • wprowadzanie numerów rejestracyjnych parkujących pojazdów.
Konieczne będzie także zapewnienie bezprzewodowego połączenia parkometrów z nadzorującym systemem informatycznym. Ponadto parkometry muszą posiadać niezależne zasilanie w postaci ogniw fotowoltaicznych.
– „Operator parkingu będzie odpowiedzialny za kontrolę ruchu na terenach parkingowych oraz  monitorowanie opłat za parkingi, aby nie było sytuacji nieuprawnionego parkowania. Oczywiście, chcemy zagwarantować odpowiednie i przyjazne podejście do pacjentów, parkujących swoje samochody. Parking, tak jak do tej pory, pozostanie zabezpieczony szlabanami, aby odpłatność była pobierana za faktyczny czas korzystania z parkingu. Tym samym nie pojawi się sytuacja, w której przedłużająca się wizyta w Szpitalu spowoduje naliczenie kary z tytułu braku opłaty.” – podkreśla Dyrektor Hoppe.
Nowa formuła obsługi parkingu przyniesie także wymierne oszczędności dla Szpitala. Nie będzie konieczności zatrudniania przez nasz Szpital dodatkowych służb obsługujących parking, a także wymiany zużytych już parkometrów, szlabanów, serwisowania całego systemu pobierania opłat. W efekcie koszty utrzymania będą niższe niż dotychczas, a wzrośnie jakość obsługi i bezpieczeństwo ruchu.
W przeprowadzonym postępowaniu zastrzegliśmy sobie, że wysokość opłat parkingowych, a także ich każdorazowa zmiana będzie wymagała uprzedniej, pisemnej akceptacji. Początkowa umowa pomiędzy operatorem, a Szpitalem ma zostać zawarta na okres próbny, wynoszący pół roku. Po tym czasie, umowa może zostać przedłużona na czas nieokreślony za zgodą obu stron. W związku z tym Dyrekcja Szpitala będzie mieć czas na weryfikację jakości obsługi, a także wysłuchanie opinii pacjentów i pracowników (również płacących za parking – abonamenty) na temat funkcjonowania parkingu.
– „Jestem przekonany, że wszyscy użytkownicy parkingu, po wprowadzeniu planowanych zmian, odczują znaczącą poprawę. Z całą pewnością także pacjenci niekorzystający z parkingu będą zadowoleni z uporządkowania sytuacji podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenach przyszpitalnych.” – dodaje Dyrektor Maciej Hoppe.
Wkrótce będziemy także informować o rozstrzygnięciach przetargowych i planach wprowadzenia zmian.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy