19 czerwca 2017

Pacjenci w setkach wypełnionych ankiet wystawili ocenę "Biegańskiemu"

Opracowano raport z wyników badań satysfakcji pacjenta. Powstał on na podstawie ponad tysiąca ankiet wypełnionych przez pacjentów i ich opiekunów w ubiegłym roku.

Badanie i ankiety prowadzone były od lutego do października 2016 roku. Przeprowadzali je pracownicy szpitala odpowiedzialni za zarządzenie jakością.
– Ankiety z prośbą o wypełnienie przekazano 1040 osobom na oddziałach: pacjentom lub ich opiekunom, członkom rodzin – mówi Małgorzata Kufel, pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania systemami jakości, epidemiologią i szkoleniami. – Ankiety były dobrowolne i anonimowe. Wypełniło je i oddało ponad 800 osób.
Ankiety przeprowadzono na 25 oddziałach. Podzielono je na pion pediatrii i pion bez pediatrii. Badane osoby udzielały odpowiedzi w pięciostopniowej skali: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, źle, bardzo źle.
Pacjenci i ich bliscy ocenili między innymi warunki pobytu w szpitalu. W badaniu z wyłączeniem pionu pediatrii: 70,87 proc. osób oceniło warunki bardzo dobrze, 18,35 proc. – dobrze, 3,23 proc. – przeciętnie, 0,88 proc. – źle, a 0,38 proc. – bardzo źle (ok. 6 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Z kolei w części pediatrycznej: 51,45 proc. – bardzo dobrze, 32,17 proc. – dobrze, 10,69 proc.  – przeciętnie, 1,05 proc. – źle, 0,7 proc. – bardzo źle (ok. 4 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).     
Równie dobrze wypadła ocena opieki lekarskiej. Pion bez pediatrii: 66,89 proc. z nich oceniło ją bardzo dobrze, 22,82 proc. – dobrze, 4,44 proc. – przeciętnie, 0,95 proc. – źle, a 0,73 proc. – bardzo źle (ok. 4 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Pion pediatrii: 53,98 proc. – bardzo dobrze, 30,73 proc. – dobrze, 6,99 proc.  – przeciętnie, 1,46 proc. – źle, 0,81 proc. – bardzo źle (ok. 6 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).   
Jeszcze lepiej oceniono opiekę pielęgniarską. Pion bez pediatrii: 82,29 proc. z badanych oceniło ją bardzo dobrze, 12,97 proc. – dobrze, 1,56 proc. – przeciętnie, 0,95 proc. – źle, a 0,7 proc. – bardzo źle (ok. 1,5 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Pion pediatrii: 75,34 proc. – bardzo dobrze, 17,62 proc. – dobrze, 3,66 proc.  – przeciętnie, 0,56 proc. – źle, 0,27 proc. – bardzo źle (ok. 2,5 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).  
   
W ubiegłym roku pierwszy raz opracowano wewnętrzny ranking oddziałów.
– Liczymy na to, że zestawienie to zmobilizuje oddziały o najmniejszej liczbie pozytywnych ocen, aby w przyszłości opinie o pracy tych oddziałów były jeszcze lepsze, co mam nadzieję przełoży się na bardziej komfortowy i bezpieczny pobyt pacjentów – mówi Małgorzata Kufel.
Wśród oddziałów pediatrycznych najwięcej pozytywnych opinii otrzymał Oddział Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii, Endokrynologii i Diabetologii. Z kolei wśród oddziałów z wyłączeniem pionu pediatrycznego najlepszy okazał się Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej – na wyróżnienie zasługuje także Oddział Chirurgii Naczyń – żaden pacjent nie wskazał na złą lub bardzo złą opiekę w tych dwóch jednostkach szpitala.
W podsumowaniu raportu i zaleceniach zaznaczono, że rodzice i opiekunowie pacjentów pionu pediatrycznego często zwracali uwagę na brak uważnego słuchania pacjenta przez lekarza, brak informowania rodziców/opiekunów o rozmieszczeniu pomieszczeń na oddziale, słabe urozmaicenie posiłków. Z kolei na oddziałach z wyłączeniem pionu pediatrycznego pacjenci najwięcej uwag mieli do niezrozumiałego wyrażania się lekarzy wobec pacjentów, kontaktu z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy opieki w drodze z SOR-u na oddziały szpitalne.
Przeprowadzono także badanie w poradniach szpitala gdzie rozdano 100 kwestionariuszy oraz w Przychodni Szpitalnej gdzie o wypełnienie ankiet poproszono 40 osób.
Na pytanie jak ocenia pacjent poziom lekarskiej opieki medycznej w szpitalnych poradniach 33,3 proc. badanych odpowiedziało, że bardzo dobrze, 35,1 proc. stwierdziło, że dobrze, 5,26 proc. – przeciętnie, 10,5 proc. – źle, 8,77 proc. – bardzo źle (ok. 7 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi).
Z kolei w przypadku POZ-u w opinii 75 proc. osób badanych poziom opieki lekarskiej jest bardzo dobry. 25 proc. osób ocenia go jako dobry. Inne oceny nie wystąpiły.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy