9 grudnia 2009

Otwarcie nowych obiektów Szpitala 11.12.2009

Otwarcie nowych obiektów Szpitala 11.12.2009

Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR

Znajdujemy się w obszarze SOR – miejsca pierwszego i całodobowego kontaktu z pacjentem, gdzie dokonuje się wstępnej segregacji medycznej i rejestracji elektronicznej chorych przywożonych na podjazd dla karetek znajdującym się bezpośrednio przed drzwiami SOR. W oddziale SOR wyodrębniono obszar dekontaminacji ( mycie, kąpiel, dezynfekcja)oraz izolatkę, przebieralnię z toaletami i toaletę dla osób niepełnosprawnych.Obszar medyczny stanowią: gabinet badań lekarskich, gabinet badań ginekologicznych, pracownia tomograficzna, gipsownia, sala resuscytacyjno- zabiegowa, sala intensywnej terapii wstępnej, sala wybudzeń oraz kompleks:dwóch nowoczesnych sal operacyjnych z pomieszczeniami towarzyszącymi. Część administracyjną stanowią gabinety Kierownika SOR i Pielęgniarki Koordynującej, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia socjalne pracowników. Zaplecze oddziału stanowi magazyn i pomieszczenie pomocnicze.

Na parterze w Bloku C znajduje się Ambulatorium Pomocy Doraźnej, w obrębie którego znajduje się rejestracja, poczekalnia, pokój badań chirurgicznych,pokój badań internistycznych, gabinet zabiegów internistycznych, gabinet zabiegów chirurgicznych, pracownia rentgenowska oraz pomieszczenie socjalne personelu i zaplecze magazynowe. Trafiający do nas pacjent przejdzie tym samym szlakiem co Państwo dzisiaj w czasie trwania tzw. złotej godziny ratowniczej. A więc zaczynamy naszą podróż od diagnostyki:

Zakład Radiodiagnostyki Obrazowej :

1. Pracownia rezonansu magnetycznego Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała człowieka. Obrazowanie tą metodą opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego i największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu. W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu poza badaniami głowy wykonujemy też badania poszczególnych odcinków kręgosłupa oraz naczyń krwionośnych. Nasza Pracownia wyposażona jest w aparat niskopolowy – system otwarty umożliwiający wykonywanie badań u osób z klaustrofobią i po operacjach z wstawieniem stentów metalowych.

2. Pracownia angiograficzna Angiografia służy zobrazowaniu naczyń krwionośnych. Polega na podaniu do naczynia środka kontrastującego, a następnie obserwacji tego naczynia w czasie fluoroskopii (prześwietlenia) i uwidocznieniu na zdjęciu rentgenowskim. Stopień zaczernienia naczynia na zdjęciu pozwala ocenić jego przebieg, a także światło (przekrój wnętrza naczynia). Angiografia jest metodą używaną do: potwierdzania obecności patologii tętnic (arteriografia) – tętniaków, zwężeń i niedrożności (np. zmiany miażdżycowe, pourazowe), służące do badań naczyń wieńcowych w zespole zakrzepicy , w zespole górnego otworu klatki piersiowej wychwytywania anomalii w budowie anatomicznej (przetoki tętniczo-żylne). Szczególną postacią arteriografii jest koronarografia. Dzięki postępowi technologicznemu i wyzwaniom, jakie stawia współczesna neurochirurgia, w okresie ostatnich lat obserwujemy duży rozwój neuroradiologii. W pracowni angiografii wykonuje się badanie kontrastowe naczyń – angiografię. Badanie to przyśpiesza diagnostykę i leczenie chorych z pękniętym tętniakiem mózgu. Pozwala też na diagnozowanie wad naczyniowych nie tylko w obrębie mózgu, ale i tułowia.

3. Tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne niedostępne za pomocą innej diagnostyki. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych. Wielorzędowa tomografia komputerowa – taka, jaką posiadamy to wprowadzona do diagnostyki medycznej w 1999r. technika oparta na technologii tomografii komputerowej, jednakże w odróżnieniu od niej, oparta na znacznym zwiększeniu liczby elementów odbierających obraz jak również wykorzystująca do badania 2 lampy rentgenowskie. Pozwala to na skrócenie czasu badania, zmniejszenie dawki promieniowania, a jednocześnie uzyskanie dużo większej ilości danych, pozwalających na dokładniejsze obrazowanie badanych narządów. W Pracowni Tomografii Komputerowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu wykujemy badania : głowy, twarzoczaszki , jamy brzusznej , miednicy mniejszej, klatki piersiowej ( w tym badania HRCT ) wszystkich odcinków kręgosłupa, kończyn oraz badania angiograficzne i kardiologiczne.
4.Pracownie badań ultrasonograficznych Usg
5.Pracownie Radiologii Konwencjonalnej
6.Pracownia Mammograficzna, Pracownia Hemodynamiczna, Koronarograficzna- do jej zadań należy diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca, leczenie objawów choroby wieńcowej przy zastosowaniu angioplastyki tętnic wieńcowych, implantacja czasowych elektrod endokawitarnych ( wewnątrz sercowych). Wśród zabiegów diagnostycznych wykonujemy: koronarografie, wentrykulografie z pomiarami ciśnienia, aortografie nadzastawkowe. Sprzęt do pracowni hemodynamiki koronograficznej i pracowni angiograficznej został zakupiony ze środków Unii Europejskiej.

Kolejny etap naszej podróży przez Szpital prowadzi przez domenę szkiełka i oka a więc nowocześnie wyposażone laboratoria mikrobiologiczne i analityczne.

Dalej zmierzamy do oddziału Intensywnej Terapii (OIT) Obszar medyczny składa się z 4 sal. Izolatka 1-stanowiskowa, 1sala -3 stanowiskowa, 1 sala 5- stanowiskowa, 1 sala 6-stanowiskowa. Gabinet zabiegowy wyposażony podobnie jak sala operacyjna (panel anestezjologiczny, aparat do znieczuleń, wielofunkcyjny stół operacyjny z lampą bezcieniową. Wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny będący na wyposażeniu tego oddziału pozwala na pomiary parametrów życiowych metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi (inwazyjne m.in.: krwawy pomiar ciśnienia tętniczego, ciśnienia śródczaszkowego, ośrodkowego ciśnienia żylnego). Oddział jest wyposażony w aparaturę medyczną pozwalająca na wykonywanie ciągłej hemofiltracji ( zabieg podobny do hemodializy stosowany przy niewydolności nerek)czy plazmoferezy( zlecany przy ciężkich schorzeniach neurologicznych). Zaplecze oddziału stanowią gabinety lekarskie i stanowiska dla pielęgniarek anestezjologicznych. Łazienka dla pacjentów jest wyposażona w udogodnienia pozwalające wykonać toaletę osobom leżącym. Oddział posiada pokój socjalny dla pracowników. Jest dobrze skomunikowany wewnętrznie.

Kierujemy się do zespołu wind i udajemy się na VII piętro, na którym mieści się Oddział Otolaryngologiczny i Okulistyczny. Piętro VII – Oddział Okulistyczny Oddział złożony jest z 16 łóżek ogólnych i 3 łóżek Intensywnego Nadzoru. Do dyspozycji pacjentów jest 5 sal chorych 3 łóżkowych i jedna sala 1- łóżkowa, wyposażona w zaplecze sanitarne. W oddziale przygotowany jest pokój badań ? tzw. ciemnia, pokój pobytu dziennego, pokój zabiegowy i punkt pielęgniarski. Oddział posiada nowoczesną salę operacyjną przygotowaną zgodnie z najwyższymi standardami epidemiologicznymi – z salą przygotowania pacjenta, śluzą , myjnią, przygotowalnią, sterylizacją. Zaplecze socjalne stanowią gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarki koordynującej, pokój socjalny personelu.

Piętro V – Oddział Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Hemodynamiką. W oddziale jest 31 łóżek. Przygotowaliśmy dla pacjentów 5 sal 3 – osobowych i jedną salę jednoosobową z węzłem sanitarnym. Serce oddziału stanowi 15 stanowisk Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, które utworzone zostały w trzech rodzajach. Stanowią je 3 sale: sala 4 – osobowa z węzłem sanitarnym, sala 6-osobowa sala 5-osobowa dla pacjentów po zabiegach hemodynamicznych W oddziale zlokalizowano pracownię EKG i pracownię prób wysiłkowych oraz pracownię hemodynamiczną z nowoczesną aparaturą do badań echokardiograficznych. W oddziale przygotowaliśmy dla pacjentów również pokój wypoczynkowy. Część administracyjną stanowią: gabinety lekarskie, gabinet ordynatora, sekretariat. Oddział wyposażono w pełen węzeł sanitarny oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Piętro III -Oddział Gastroenterologii. Dla pacjentów przygotowano 16 łóżek, w salach 2- łóżkowych, z pełnym węzłem sanitarnym. W oddziale funkcjonować będzie gabinet zabiegowo-diagnostyczny z własnym aparatem do ultrasonografii , oraz dodatkowy gabinet zabiegowy. W bloku E znajduje się należący do struktur oddziału zespół pracowni endoskopowych złożony z 3 sal: sali gastroskopowej, sali kolonoskopowej, sali cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW), które dysponują najnowocześniejszym sprzętem do videoendoskopii, własną, automatyczną myjką do sprzętu endoskopowego, poczekalnią dla pacjentów. Część administracyjną stanowią: gabinety lekarskie, gabinet ordynatora, sekretariat medyczny. Oddział wyposażono w pełen węzeł sanitarny dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Piętro II – Zespół sal operacyjnych Składa się z sześciu nowoczesnych sal operacyjnych. Wszystkie sale operacyjne są wyposażone w stoły operacyjne z systemem wymiennych blatów. Diatermie chirurgiczne posiadają moduły argonowe. Sala chirurgii ogólnej posiada własny laparoskop operacyjny Sala ortopedyczna wyposażona została w artroskop, aparat RTG cyfrowy z ramieniem C, stół operacyjny z przystawką ortopedyczną. Sala neurochirurgiczna posiada mikroskop operacyjny z torem wizyjnym, aparat USG śródoperacyjny, ssak ultradźwiękowy Sala urologiczna z własnym laparoskopem operacyjnym i wyposażeniem endoskopowym Sala ginekologiczna z własnym laparoskopem Sala chirurgii onkologicznej Kompleks sal operacyjnych łączy się bezpośrednio z salą wybudzeń, służącą do bezpiecznego wyprowadzenia pacjentów ze znieczulenia.

Piętro I – Neurochirurgia. W oddziale przygotowaliśmy dla naszych pacjentów 6 pokoi 3- łóżkowych, jedną salę z dwoma łóżkami i jedna salę 1 łóżkową z pełnym węzłem sanitarnym. Dysponujemy ponadto salą wzmożonego nadzoru przygotowaną dla 4 pacjentów, wyposażoną w dwa respiratory i stanowiska do monitorowania stanu pacjentów. Możemy zatem w jednym czasie hospitalizować łącznie 25 pacjentów. Obszar medyczny składa się z pokoju badań, sali opatrunkowej, gabinetu zabiegowego, punktu pielęgniarskiego z zapleczem pielęgniarskim. Odział został wyposażony w łazienki dla osób niepełnosprawnych, łazienki dla chorych, toalety dla personelu wraz z pomieszczeniem magazynowym. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin oddajemy pokój wypoczynkowy. W obszarze administracyjnym znajduje się pokój lekarzy, sekretariat, pokój ordynatora, pokój pielęgniarki koordynującej i magazyn. Dla personelu oddziału przygotowano aneks kuchenny wraz z pokojem śniadań.

Parter-Neurologia z pododdziałem udarowym. Oddział liczy 30 łóżek ,wyodrębniliśmy 12 stanowisk dla pacjentów z udarem mózgu. Dysponujemy ośmioma salami trzy- łóżkowymi, dwiema salami izolacyjnymi z pełnym węzłem sanitarnym. Przygotowaliśmy dla naszych pacjentów Salę Udarową do Intensywnego Nadzorowania czterech pacjentów wyposażoną w nowoczesna aparaturę monitorującą. Dysponujemy pełnym węzłem sanitarnym przygotowanym także dla osób niepełnosprawnych. Pacjenci będą mieli możliwość wczesnej rehabilitacji poudarowej już w obrębie oddziału. Posiadamy bowiem własną salą rehabilitacyjną. W obszarze administracyjnym znajduje się gabinet ordynatora, gabinet lekarski, gabinet lekarza dyżurnego, pokój pielęgniarki koordynującej i sekretariat.

Piętro I – Oddział Patologii Ciąży Oddział Patologii Ciąży stanowi integralna część oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Hospitalizujemy pacjentki z całego województwa Kujawsko-pomorskiego. Diagnostyka i terapia obejmuje między innymi: nieprawidłowości wczesnej ciąży, zagrażające poronienia, porody przedwczesne, nieprawidłowości rozwoju ciąży. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, wśród którego najważniejszy jest ultrasonograf 4D, system monitorowania pacjentki i płodu Monaco. Oddział składa się z 6 sal 3- łóżkowych i dwóch sal jednoosobowych. Zapraszamy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

W ostatnim etapie naszej podróży kierujemy się do głównego traktu komunikacyjnego obok kaplicy szpitalnej, sali konferencyjnej i kawiarni w kierunku budynku D, a następnie schodami do traktu podziemnego i tymże traktem do stołówki. W części budunku A mieszczą się następujące jednostki:

Parter : Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Oddział Chemioterapii onkologicznej
I piętro: Oddział Neurochirurgii Oddział Intensywnej Terapii
II piętro: Oddział Ginekologii aseptycznej, Oddział Ginekologii septycznej
III piętro: Oddział Urazowo ? Ortopedyczny Oddział Urologii ogólnej i onkologicznej
IV piętro: Oddział Chirurgii ogólnej Oddział Chirurgii onkologicznej
V piętro: Oddział Kardiologiczny, Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologii Inwazyjnej Oddział Endokrynologiczny
VI piętro: Chorób Wewnętrznych, Diabetologiczny i Reumatologiczny Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii
VII piętro: Oddział okulistyczny Oddział otolaryngologiczny

W budynku B mieszczą się następujące jednostki:

Parter : Stacja dializ z Oddziałem nefrologicznym Bank krwi
I piętro: Laboratorium analityczne Laboratorium mikrobiologiczne Zakład diagnostyki obrazowej II piętro: Oddział rehabilitacyjny Blok operacyjny

W budynku C znajdują się:

Parter : Ambulatorium Zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego
I piętro: Szpitalny Odział Ratunkowy Patologia ciąży
II piętro: Zespół sal porodowych Oddział Neonatologiczny z pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

W budynku D znajdują się następujące poradnie specjalistyczne: 1.Alergologiczna 2.Alergologiczna dla Dzieci 3.Audiologiczna 4.Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci 5.Chirurgii Ogólnej 6.Chirurgii Onkologicznej 7.Chorób Zakaźnych dla Dzieci 8.Diabetologiczna 9.Diabetologiczna dla Dzieci 10.Dla Kobiet w Ciąży 11.Endokrynologiczna 12.Endokrynologiczna dla Dzieci 13.Endokrynologiczno- Ginekologiczna 14.Gastroenterologiczna 15.Ginekologiczna dla Dziewcząt 16.Ginekologiczno-Położnicza 17.Kardiologiczna z Pracownią Elektrokardiograficzną 18.Kardiologiczna dla Dzieci z Pracownią Echokardiograficzną 19.Kardiologii Inwazyjnej 20.Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (nad chorym na cukrzycę) 21.Leczenia Bólu 22.Logopedyczna 23.Medycyny Nuklearnej 24.Nefrologiczna 25.Nefrologiczna dla Dzieci 26.Neurologiczna 27.Neurologii Wieku Rozwojowego 28.Neurochirurgiczna 29.Okulistyczna 30.Okulistyczna dla Dzieci 31.Onkologiczna 32.Otolaryngologiczna 33.Otolaryngologiczna dla Dzieci 34.Ortopedyczna dla Dzieci 35.Patologii Noworodka 36.Preluksacyjna 37.Psychologiczna 38.Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży 39.Pulmonologiczna dla Dzieci 40.Rehabilitacyjna 41.Reumatologiczna 42.Sportowa 43.Szkoła Rodzenia 44.Urazowo-Ortopedyczna 45.Urologiczna 46.Wad Postawy

W budynku E budynku Szpitala znajdują się:

Parter : Kaplica Kawiarnia Sala konferencyjna
I piętro: Oddział Intensywnej Terapii
II piętro: Zespół sal endoskopowych Sale wybudzeń
III piętro Oddział gastroenterologii

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy