Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - Szpital Grudziądz
31 grudnia 2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe na świadczenie usług zdrowotnych.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 95/2018 Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z dnia 16 listopada 2018 roku – działająca zgodnie z:
Przepisami ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95/2018 z dnia 16.11.2018 r.
Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 95/2018 z dnia 16.11.2018 r.
informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na warunkach zaproponowanych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w następujących zakresach:

1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy:
Złożono 327 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

2. Świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarki:
Złożono 576 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

3. Świadczenie usług zdrowotnych przez położne
Złożono 45 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

4. Świadczenie usług zdrowotnych przez ratowników medycznych
Złożono 97 ofert.
Jedna oferta nie spełniła wymagań konkursu ofert. Oferent powiadomiony został o niespełnieniu wymagań dotyczących konkursu ofert. 

5. Świadczenie usług zdrowotnych przez kierowców-ratowników medycznych
Złożono 25 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

6. Świadczenie usług zdrowotnych przez psychologów
Złożono 21 ofert.
      Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

7.Świadczenie usług zdrowotnych przez dietetyków
Złożono 37 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

8. Świadczenie usług zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych
Złożono 37 ofert.
      Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

9. Świadczenie usług przez sterylizatorów

Złożono 10 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

10. Świadczenie usług zdrowotnych przez perfuzjonistów
Złożono 3 oferty.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

11. Świadczenie usług zdrowotnych przez techników medycznych
Złożono 55 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

12. Świadczenie usług zdrowotnych przez fizjoterapeutów
Złożono 47 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

13. Świadczenie usług zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych
Złożono 7 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

14. Świadczenie usług zdrowotnych przez logopedów
Złożono 2 oferty.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

Zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyżej wymienionymi  oferentami nastąpi w siedzibie  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Kadr. W przypadku niepodpisania umowy w dniu 31.12.2018 roku, umowa zostanie podpisania w terminie późniejszym ze skutkiem od 01.01.2019 roku, zgodne z harmonogramem ustalonym z Działem Kadr.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu odwołanie
w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
O przyjęciu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Sekretariatu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy