30 stycznia 2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – 2020-01-30

Nagrody

Szanowni Państwo, postępowanie konkursowe na świadczenie usług zdrowotnych zostało rozstrzygnięte.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z dnia 14 stycznia 2020 roku – działająca zgodnie z:
Przepisami ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 14.01.2020 r.

informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na warunkach zaproponowanych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w następujących zakresach:

1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy:
Złożono 57 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

2. Świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarki:
Złożono 34 oferty.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

3. Świadczenie usług zdrowotnych przez ratowników medycznych
Złożono 4 oferty. 
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy.

4.Świadczenie usług zdrowotnych przez dietetyków
Złożono 1 ofertę.
      Oferta została zakwalifikowana do zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych
Złożono 1 ofertę.
     Oferta została zakwalifikowana do zawarcia umowy.

6. Świadczenie usług zdrowotnych przez fizjoterapeutów
Złożono 1 ofertę.
      Oferta została zakwalifikowana do zawarcia umowy.

7. Świadczenie usług zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych
Złożono 1 ofertę.
      Oferta została zakwalifikowana do zawarcia umowy.

8. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy stomatologicznych
Złożono 1 ofertę.

      Oferta została zakwalifikowana do zawarcia umowy.

9. Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie radiologii przez lekarzy radiologów,
Złożono 8 ofert.
       Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy

3 podania zostały odrzucone z powodu braku zasadności złożenia ofert.

Zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyżej wymienionymi  oferentami nastąpi w siedzibie  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Kadr. W przypadku niepodpisania umowy w dniu 31.01.2020 roku, umowa zostanie podpisania w terminie późniejszym ze skutkiem od 01.02.2020 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Działem Kadr.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu odwołanie
w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
O przyjęciu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Sekretariatu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy