8 lutego 2022

Ogłoszenie o konkursie – Aneks nr 1

Aneks nr 1 do konkursu na wyłonienie operatora systemu parkingowego zlokalizowanego na terenie Szpitala, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie: http://bieganski.org/pl/news/1013,0

Aneks nr 1 do ogłoszenia.
Szpital oczekuje dodatkowo rozwiązania problemu uzupełniania płatności za postój przez użytkowników oczekujących w kolejkach do porad lub zabiegów. Okazuje się, iż korzystanie z aplikacji jest jeszcze mało popularne i pacjenci oczekujący w kolejkach narażeni byliby na opłaty specjalne z powodu niedokonania w stosownym czasie dopłaty za postój. Zaproponowane przez Operatora rozwiązanie musi umożliwiać dokonanie dopłaty po powrocie pacjenta z poradni bez zastosowania dodatkowych sankcji finansowych.
W grę wchodzi również pozostawienie systemu rogatkowego na parkingu głównym niezależnie od parkometrów, o których mowa w ogłoszeniu. W tym przypadku Operator na swój koszt wymieni obecny system parkingowy na nowy z zapewnieniem możliwości opłaty za parkowanie  w trybach określonych w ogłoszeniu.
W związku z powyższym termin złożenia oferty przesuwamy do dnia 18.02.2022 roku do godziny 12.00.
Pozostałe zapisy zawarte w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy