18 listopada 2015

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr.
Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, budynek T , 86-300
Grudziądz, w sekretariacie pok. nr 108, nie później niż  do 11.12.2015 r. do godziny 12:00.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 ul. Rydygiera 15/17

 zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferta powinna zawierać:
•    informacje o oferencie (forma prowadzenia działalności, nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby która będzie prowadziła badanie sprawozdania),
•    informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych
z podaniem numeru i daty wpisu,
•    oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala,
•    cenę netto i brutto (PLN) za przeprowadzenie badania oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty.

Kryteria oceny ofert: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej.

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, budynek T , 86-300 Grudziądz, w sekretariacie
 pok. nr 108, nie później niż  do 11.12.2015 r. do godziny 12:00.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy