30 września 2020

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2020-09-30

Nagrody

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert w zakresie:
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
– lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, neurologii, pulmonologii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, gastroenterologii, anestezjologii, medycyny ratunkowej, stomatologii, neurochirurgii, medycyny rodzinnej, ortopedii, urologii.
–  lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii, chirurgii ogólnej, psychiatrii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, anestestezjologii, urologii.
– lekarzy pełniących dyżury w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej dla Dorosłych, Wyjazdowej Opiece Zdrowotnej,
– pielęgniarki (w tym w szczególności pielęgniarki anestezjologiczne),
– położne,
– ratowników medycznych.
Koordynowania Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
Koordynowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Koordynowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:  7 października – 31 października 2020 roku.
Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu www.bieganski.org od dnia 05.10.2020 roku.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.
Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie do dnia 05.10.2020 roku, godz. 8:00 na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org .
Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org dnia 05.10.2020 roku nie wcześniej niż o godz. 8:01 nie później niż 05.10.2020 r. o godz. 9:00.
Lub
Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem :Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez …………………………………………………………………..…(zawód) w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu i złożyć w Kancelarii Szpitala Budynek T pok. 119  w terminie do dnia 05.010.2020 roku do godziny 8:00.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu  06.10.2020 roku.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

 

Złożono 31 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalno-prawne.

Konkurs rozstrzygnięto w dniu 06 października 2020 roku.


Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy