28 lipca 2020

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2020-07-28

Nagrody

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert w zakresie:
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
-lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, endokrynologii, neurologii, nefrologii, urologii, gastrologii, kardiologa dziecięcego, radiologów,
-lekarzy w trakcie specjalizacji,
-lekarzy pełniących dyżury w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej dla Dorosłych, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej,
-pielęgniarki (w tym w szczególności pielęgniarki anestezjologiczne, instrumentariuszki),
-położne,
-ratowników medycznych,
-fizjoterapeutów,
-terapeutów zajęciowych,
-psychologów,
-sterylizatorów,
-diagnostów laboratoryjnych w Laboratorium Mikrobiologicznym,
-techników (w tym elektroradiologów, analityków medycznych).
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:10 sierpień 2020roku. Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu www.bieganski.org od dnia 27.07.2020 roku. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf w terminie do dnia 31.07.2020 roku, godz. 9:00 na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org.
Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org dnia 31.07.2020 roku nie wcześniej niż o godz. 9:01 nie później niż 31.07.2020 r. o godz. 10:00 lub wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez …………….(zawód) w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w terminie do dnia 31.07.2020 roku do godziny 9:00 złożyć w pokoju 119 –Kancelaria Szpitala. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 05.08.2020roku. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu

Złożono 46 ofert. Jedna oferta (psycholog) została odrzucona z braku wolnych miejsc.
Konkurs rozstrzygnięto w dniu 05 sierpnia 2020 roku.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy