8 grudnia 2015

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2015-12-08

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OGŁOSZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne,
mgr i tech. medycznych, fizjoterapeutów, mgr i tech. farmacji, psychologów, perfuzjonistów, dietetyków i ratowników medycznych
    Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo
do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudnia 2018 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 stycznia 2016 r.

Zapraszamy do składania ofert.

    Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
dostępne są w Referacie ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107

oraz

na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia  08 grudnia 2015 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w
Referacie ds. Osobowych, Budynek T, pok. nr 107 w terminie
 do dnia 14 grudnia 2015 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu
 15 grudnia 2015 r. w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Oferta dla lekarzyRealizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy