10 grudnia 2014

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2014-12-10

Konkursy i przetargi

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, mgr i tech. medycznych, mgr i tech. farmacji, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych, logopedów, dietetyków, ratowników medycznych
oraz  kierowców- ratowników medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudnia 2018 r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 stycznia 2015 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
dostępne są w Referacie ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia  8 grudnia 2014 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Referacie
ds. Osobowych, Budynek T, pok. nr 107 w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2014 r. w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Oferta dla lekarzy
Oferta dla pielęgniarek
Oferta dla pozostałego personelu
Warunki dla lekarzy
Warunki dla pielęgniarek
Warunki dla pozostałego personelu

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy